PROF. ĐÀM TRUNG PHÁP – THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CẦN HIỂU RÕ Ý NGHĨA (KỲ 06 • 126 – 150)

126 beef up: tăng cường. The president has refused to beef up the authority of the prime minister. Let’s beef our offer up with another million dollars! [“beef” từng  là tiếng lóng cho “muscle” và “power”].

127 been around: từng trải, nhiều kinh nghiệm. You folks don’t need to warn me about anything! I have been around, you know.

128 before long: sắp tới, trong tương lai rất gần. The baby girl will be teething before long. – If we keep spending so much, before long we will be penniless.  [teethe = mọc răng – penniless = không một xu dính túi]. Tiếp tục đọc

Hoàng Hải Vân – XIN TRẢ LẠI THANH DANH CHO CON CHÓ

Lão hủ là người nuôi chó, là bạn của những con chó, là người đang phấn đấu trở thành một con chó và tự phong là “con đầu đàn” của đám chó nhà lão.

Xét thấy thiên hạ nhiều người thiếu tự trọng đã sử dụng bừa bãi tên con chó để chỉ những kẻ xấu xa hại nước hại dân tham nhũng dâm ô lừa thầy phản bạn, lão rất lấy làm tiếc vì tình trạng đó đã làm hủy hoại thanh danh của con chó. Tiếp tục đọc