Nguyên Lạc – CÂU CHUYỆN HAI DÒNG SÔNG

      Không ai có th tm hai ln trên cùng mt dòng sông  (Heraclitus)

DÒNG SÔNG SEINE (PARIS)

Tính cờ đọc được bài bút ký của một người bạn thời niên thiếu viết từ Paris (France)

…Từ thời thanh niên, tôi đã bám ảnh bởi bài thơ của Nguyên Sa, Ngô Thụy Miên phổ nhạc: 

Paris có gì lạ không em?

Mai anh về giữa bến sông Seine Tiếp tục đọc