Hà Văn Thùy- TRỞ LẠI VỚI CÂU HỎI: CON NGƯỜI RỜI KHỎI CHÂU PHI KHI NÀO?

Năm 2004 khi bắt đầu hành trình tìm lại cội nguồn dân tộc, chúng tôi buộc phải trả lời câu hỏi: Con người rời châu Phi khi nào? Nhờ tìm được đáp án, chúng tôi đã khám phá không chỉ nguồn gốc mà cả lịch sử văn hóa của tộc Việt. Nhưng nay, với những phát hiện mới của khảo cổ học, nhiều học giả đang đặt lại vấn đề này. Do vậy, chúng tôi xin được trình bày như sau.

  1. Tóm lược quá trình khảo cứu.

Tài liệu đầu tiên mà chúng tôi có để tìm về nguồn cội là công trình Quan hệ di truyền của dân cư Trung Quốc (Genetic Relationship of Populations in China)(1). Nghiên cứu này cho rằng: Tiếp tục đọc