Trần Đăng Hồng, PhD – CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Phần 7. TIẾN BỘ KỸ THUẬT CẤY MÔ)

Phần 7. TIẾN BỘ KỸ THUẬT CẤY MÔ

Từ “Cấy mô” (Tissue culture) ngày nay được đồng nghĩa với “Cấy tế bào” (Cell culture), vì mô là một nhóm gồm nhiều tế bào cùng chức năng. Phương pháp cấy mô đầu tiên là một kỹ thuật rất cổ điển, nhưng càng ngày càng được cải thiện, đầu tiên áp dụng cho nhóm mô chứa rất nhiều tế bào, rồi tiến đến một tế bào và nhờ đó mà khoa sinh học đạt được trình độ tiên tiến ngày nay. Trong bài này, tác giả đề cập khái lược về nguyên tắc, và những ứng dụng đã thực hiện cũng như triển vọng, mà không đi vào chi tiết kỹ thuật. Tiếp tục đọc

Nguyên Lạc – LỜI VÀNG TIẾNG NGỌC

LEO TOLSTOY (Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy – sinh; 28 tháng 8 năm 1828 – 20 tháng 11 năm 1910) là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, tín hữu Cơ Đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức. Tolstoy được yêu mến ở khắp mọi nơi như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác “Chiến tranh và hoà bình” và “Anna Karenina”. Là một nhà luân lý, ông nổi tiếng với tư tưởng kháng cự (đề kháng) bất bạo động, được thể hiện xuyên suốt các tác phẩm của mình như “Vương quốc Chúa Trời trong bạn”,  đã có ảnh hưởng rất lớn tới những nhân vật quan trọng của thế kỷ XX như Mahatma Gandhi và Martin Luther King, Jr… Tiếp tục đọc