Trần Đăng Hồng, PhD – CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Phần 6. KỸ THUẬT TẾ-BÀO-GỐC)

Phần 6. KỸ THUẬT TẾ-BÀO-GỐC

Chính kỹ thuật chuyển nhân tế bào thường (somatic nuclear transfer) để tạo tế-bào-lai bằng sinh-sản-vô-tính (cloning) tạo cừu Dolly năm 1996 (Phần 4) đã được cải tiến đưa đến kỹ thuật tế-bào-gốc (stem cells).

Tế-bào-gốc có một tiềm năng áp dụng vô cùng to lớn, bởi vì từ một tế-bào-gốc của phôi bào (embryo) chúng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau và cơ quan khác nhau trong cơ thể với chức năng riêng biệt. Khi một tế-bào-gốc phân bào, mỗi tế bào mới sanh tiếp tục duy trì bản chất tế-bào-gốc, hoặc trở thành một loại tế bào khác có chức năng riêng biệt, chẳng hạn như tế bào da, tóc, thần kinh, máu v.v., rồi tạo thành tim, phổi, ruột, v.v. Ngoài ra, có nhiều loại mô tế bào lúc nào cũng sản xuất tế bào mới để sửa chữa, thay thế tế bào chết trong cơ thể. Tiếp tục đọc

PHỎNG VẤN TRẦN KIÊM ĐOÀN – PHẬT GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ TRƯỚC TÌNH HÌNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

 Phần giới thiệu:

Nhân dịp mùa An Cư Kiết Hạ 2561 (2017) sắp hoàn mãn vào dịp Vu Lan rằm tháng Bảy, nhóm Văn Nghệ Phật Giáo Hải Ngoại (VNHN) tiếp tục thực hiện những cuộc phỏng vấn thường xuyên.  Trọng tâm là các đối tượng có quan tâm đến sinh hoạt Phật giáo trong và ngoài nước; đặc biệt là những nhân vật không chịu ảnh hưởng hay áp lực từ phía nầy hay phía nọ. Để phản ánh khách quan một phần những quan điểm đại chúng khác nhau, nhóm VNPGHN chúng tôi – vẫn đứng ở vị thế độc lập truyền thông đại chúng độc lập như từ trước tới nay – phỏng vấn các nhân vật có tầm nhìn thoáng rộng về những vấn đề liên quan đến dân tộc và đạo pháp.
Tiếp tục đọc