ĐÀM TRUNG PHÁP – THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CẦN HIỂU RÕ Ý NGHĨA (KỲ 01)

 001 absent without leave: 1. vắng mặt không có lời giải thích. Lisa went to the movie but got in trouble with her parents for being absent without leave. 2. vắng mặt bất hợp pháp (trong quân đội Mỹ, viết tắt là AWOL). Captain John Smith was arrested by the military police for going AWOL.

002 accidentally on purpose: thực sự là cố ý (deliberately) nhưng để “nhẹ tội” đã khai là tình cờ (accidentally). The school removed Jack’s name from the honor roll accidentally on purpose.

003 according to Hoyle: theo thẩm quyền cao nhất, theo đúng điều lệ hiện hành. The company’s revised policy on hiring and firing is fine, all according to Hoyle. Tiếp tục đọc