Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San – NHỮNG ĐẶC TÍNH CÁ BIỆT CỦA TÙ NHÂN VIỆT NAM VÀ CỦA TÙ NHÂN Á CHÂU, SO SÁNH VỚI NHỮNG ĐẶC TÍNH CÁ BIỆT CỦA TÙ NHÂN HOA KỲ

 

Trên đây là đề tài: Những Đặc Tính Cá Biệt của Tù Nhân Việt-Nam và của Tù Nhân Á Châu, So Sánh với Tù Nhân Hoa Kỳ (The Personalities of Vietnamese and Asian prisoners, Comparing the Personalities of American Prisoners) mà tôi vừa mới đi thuyết trình trong 3 ngày Đại Hội Tù Nhân Quốc Tế (The International Prison Ministry Conference), được tổ chức tại Châu Mỹ La Tinh Costa Rica, từ ngày 26 tới 28 tháng 4, 2017.

Sau hơn 21 liên tục phục vụ tù nhân trong các trại tù tiểu bang và liên bang tại tiểu bang Oklahoma, không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo và giới tính, tôi đã có những nhận xét cụ thể, chính xác về những đặc tính cá biệt của tù nhân Việt Nam và của tù nhân Á Châu nói chung, như Cao Miên, Lào v.v…, so sánh với tù nhân Hoa Kỳ, thì có những điểm khác biệt đối nghịch lại nhau như sau: Tiếp tục đọc

Nguyễn Công Lượng – Thơ MÔNG LUNG

Thơ Mông Lung là một hiện tượng mới lạ trên thi đàn đương đại Trung Quốc. Hiện tượng nấy chưa được phổ biến sâu rộng. Bởi vì nói đến thơ Trung Quốc người ta chỉ nói đến thơ Đường, thêm vào thì người ta nói đến thơ Tống, còn thơ của các đời Nguyên, Minh, Thanh về sau chỉ bước theo lối xưa của thơ Đường, Tống mà thôi.

Tháng 3 năm 1979 trên tạp chí “Thi San” xuất bản ở Bắc Kinh, thơ Mông Lung mới được biết đến như là một trường phái thơ thực sự. Tiếp tục đọc

ĐÀM TRUNG PHÁP – “PHONG BA BÃO TÁP KHÔNG BẰNG NGỮ PHÁP VIỆT NAM”: ĐÚNG HAY SAI?

Theo thiển ý, người nước ngoài  học tiếng Việt chỉ than phiền “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” khi họ đối đầu với những đặc trưng ngữ pháp của tiếng Việt  quá khác biệt với tiếng mẹ đẻ của họ khiến họ cảm thấy như đang bị vùi dập tả tơi trong cơn bão táp. Ngược lại, họ chẳng có vấn đề gì với những đặc trưng ngữ pháp tiếng Việt giản dị hơn hoặc tương tự như ngữ pháp mẹ đẻ của họ.

Do đó, câu trả lời “nửa chừng xuân” của tôi cho lời than phiền nêu trên của người nước ngoài về ngữ pháp Việt Nam là nó “vừa đúng vừa sai.” Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – GÓP Ý TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRANH LUẬN HỌC THUẬT

        Trên khoahocnet.com, ngày 07/4/2017, tôi đã có bài tổng thuật “THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU ‘ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH’ ?”, kể toàn bộ cuộc trao đổi học thuật giữa tôi (NAH) và Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ). Và để dễ hiểu, kính mời độc giả đọc lại bài nói trên một lần nữa, vì trong bài viết này, tôi vẫn sử dụng ký hiệu viết tắt tên các bài viết theo quy ước ký hiệu ở bài viết “Thấy gì…”. Tiếp tục đọc