Phan Thanh Nhật Minh – KHÔNG CHỈ LÀ SỰ KẾT NỐI TỪ QUÁ KHỨ

Không chỉ giới hạn trong môi trường diễn xướng nguyên thủy, nhã nhạc đã thực sự được đưa đến với cộng đồng trong nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật phong phú, đặc biệt là các kỳ festival văn hóa quốc tế và festival nghề truyền thống được tổ chức định kỳ tại cố đô. Nhã nhạc cũng đã đến với thế hệ trẻ qua chương trình giáo dục học đường và các chương trình tham quan, thưởng thức nhã nhạc dành cho đối tượng học sinh, sinh viên. Và hơn thế, nhã nhạc còn được đưa đến với cộng đồng quốc tế qua các chương trình giao lưu, trao đổi về văn hóa giữa cố đô Huế với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.  Tiếp tục đọc