Vũ Thế Thành – Có thể làm giảm đáng kể mức arsenic trong gạo

Mẹ tôi đã phát hoảng khi thấy thằng con 10 tuổi tập tành nấu cơm (theo lệnh của bà), đã cho nước quá nhiều so với gạo. Dù nước đang sôi, bà cũng vội vàng chắt nước ra gần hết vì sợ cơm nhão. Nửa thế kỷ sau, khoa học chứng minh sự vụng về của tôi là cách tốt nhất để loại arsenic trong gạo, mà loại tới hơn 50% chứ không phải ít.

Arsenic đang đề cập ở đây là arsenic vô cơ, loại độc hại (chứ không phải loại arsenic hữu cơ trong cá hay trong nước mắm) được giới khoa học Châu Âu xếp vào loại độc chất gây ung thư loại một. Tiếp tục đọc

Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU “ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ, HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH”?

Ấn phẩm Liễu Quán số 8 ra tháng 5/2016, có bài “Làng Hà Trung và cổ tự Hà Trung qua góc nhìn địa – chính trị, địa – văn hóa” của Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ), trong đó, tác giả nhận định : “Văn bia tháp Tổ sư Nguyên Thiều do Ninh vương Nguyễn Phúc Chú tự tay biên soạn có tiêu đề ‘Sắc tứ Hà Trung tự Hoán Bích thiền sư tháp ký minh’ là sự chứng minh rõ ràng nhất cho việc ngôi chùa Hà Trung từng được ban ‘Sắc tứ’ ít nhất vào thời Minh vương Nguyễn Phúc Chu (ở ngôi 1691-1725) và Ninh vương Nguyễn Phúc Chú (ở ngôi 1725-1738)” (gọi tắt là Bài VVQ-1), và từ đó, tác giả đã sử dụng danh xưng gồm 5 chữ “Sắc tứ Hà Trung tự (敕 賜 河 中 寺)”.
Tiếp tục đọc