Máy Với Móc (tác giả Hồng Châu)

BV xin cảm ơn Gs Đẳng thật nhiều ạ và rất hãnh diện, thưa anh, được là một thành viên của MTB.

Vì nếu không, thưa quý vị, nếu không là một thành viên của MTC thì làm gì có cơ hội để mà được đọc những cái thư qua lại giữa những thành viên với nhau, những cái thư không chỉ có thể mở mang trí óc, tầm hiểu biết mà quý hóa hơn thế nữa, còn để cảm thấy ấm lòng vì biết rằng có những người bạn, vâng, những người bạn tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Tiếp tục đọc