Phương Tôn – Liệu „Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy“ với một Donald Trump?

makeamericawhiteagainNhân dân Mỹ bị lây nhiễm chủ nghĩa phân biệt chủng tộc – Đó là sự nguy hiểm. Nhưng ngịch lý thay họ cũng bị lý tưởng dân chủ lây nhiễm – Đó là niềm hy vọng.

Martin Luther King jr. (1929-1968)

Chiến thắng của Donald Trump đầy bất ngờ và kịch tính đã gây xáo động không ít trong xã hội nước Mỹ và tại Âu châu. Đặc biệt đối với người Việt, trong lẫn ngoài nước. Có thể nói đây là cuộc bầu cử gây nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay và cũng gây chia rẽ nhất trong tập thể người Việt. Tiếp tục đọc

Radio-khoahocnet với chủ đề Y Phục Xứng Kỳ Đức (của Chu Tất Tiến)

radio-animated300x43Và thưa quý vị, bây giờ là mục xã hội với nhà văn Chu Tất Tiến.  Tuần vừa rồi, quý vị đã được nghe anh Chu Tất Tiến bàn với các bậc cha mẹ về cách đối phó trước thái độ phản kháng của con cái, tuần này BV xin đọc một bài nói về cách ăn mặc của người Việt mình, một vấn đề hơi xốn con mắt không chỉ cho cộng đồng người Việt mình bên Hoa kỳ.radio

Lắm lúc, thưa quý vị, chỉ biết trợn tròn mắt, lắc đầu kêu trời và … xấu hổ lây. 
Bài đọc tuần này có tựa đề :
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC
Tiếp tục đọc