Vũ Thế Thành – Nước mắm, nước chấm lộn tùng phèo

vietnamese-fish-sauceCách nay hơn một năm, một vài doanh nghiệp nước mắm truyền thống hỏi tôi dư lượng arsenic trong nước mắm là bao nhiêu, vì siêu thị từ chối không nhận hàng của họ vì vượt ngưỡng 1mg/l. Tôi đã giải thích cho họ, arsenic đó vô hại, và tiêu chuẩn nước mắm của Việt Nam không có quy định arsenic. Sự việc rồi cũng êm. Họ vẫn đưa được nước mắm vào siêu thị. Tôi không biết họ đã xoay sở cách nào, nhưng chắc chắn không đến từ giải thích của tôi.

Nước mắm là nước chấm?

Đúng, nước mắm là nước chấm, nhưng không phải nước chấm nào cũng là nước mắm. Tiếp tục đọc

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức – Sinh tố hòa tan trong nước

SINH TỐ B 1  

vitamin-b1-thiamine-paleo-diet-primal-supplement-deficiencySinh tố B1 (thiamine)  gắn liền với một bệnh nan y mà người Trung Hoa đã biết tới cách đây nhiều ngàn năm. Đó là bệnh tê phù do suy nhược hệ thần kinh (Beriberi) vì  ăn gạo không có cám.

 Tên Beriberi có nghĩa là: “Tôi không thể” (I cannot),  ý nói khi mắc chứng nan y này thì người bệnh không thề cử động được.Thực vậy, thiếu sinh tố B1, bệnh nhân nằm thở dốc trên giường. Nhưng chỉ với một mũi tiêm Thiamin là bệnh nhân hồi phục ngay. 

Thiamine cần thiết cho mọi sinh động vật. Tiếp tục đọc