TS PHẠM TRỌNG CHÁNH – NHẠC DƯƠNG LÂU – HỒ ĐộNG ĐÌNH QUA THI CA CÁC SỨ THẦN VIÊT NAM NGUYỄN DU, ĐOÀN NGUYỄN TUẤN, PHAN HUY ÍCH, NGUYỄN TÔNG KHUÊ, HỒ SĨ ĐỐNG NGÔ THÌ NHIệM, NGÔ THÌ VỊ..

nhacduonglauĐi sứ không phải là chuyện các thi sĩ một mình một ngựa bầu rượu túi thơ ngâm vịnh phong cảnh đi qua, cũng không phải là chuyện anh lái buôn đi giao hàng. Đoàn đi sứ trung bình gần 30 người, lần đông nhất là 158 người thời Tây Sơn. Đoàn được một vị tướng Trung Quốc chỉ huy việc tiếp đón và hộ vệ, đi từ Nam Quan đến Bắc Kinh và trở về. Mỗi địa phương có các quan linh tráng địa phương hàng trăm người hộ vệ, phu chuyển vận cống phẩm đi bằng thuyền hay bằng xe ngựa. Mỗi một nơi dừng chân, là một cuộc thi thố tài năng thi ca, đến mỗi thắng cảnh các quan Trung Quốc tiếp rước, yến tiệc đèn đuốc sáng rực tận trăng sao, ca múa, ngâm hát, họ mời các quan Việt Nam làm thơ, và họ cũng làm thơ, bài thơ hay thường được ngâm hát, khắc vào bia đá hay viết vào vách hay treo lên tường thắng cảnh. Tiếp tục đọc

Nguyễn Quang Duy – CẦN NHẬN ĐỊNH ĐÚNG XÃ HỘI DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM

xahoidansuTrong Hội Nghị Xã Hội Dân Sự tổ chức tại Malaysia, Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng lên tiếng tố cáo nhà cầm quyền cộng sản một mặt tạo ra những tổ chức quốc doanh giả dạng tổ chức dân sự, mặt khác loại trừ các tổ chức dân sự độc lập khỏi những Hội nghị những Diễn Đàn quốc tế.

Còn trên diễn đàn BBC, cô Huỳnh Thục Vy cho biết: “Ngày nào các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu còn chiếm thế độc tôn, ngày đó sức mạnh của người dân còn rã rời và nguyện vọng của họ tiếp tục bị phớt lờ.”

Cô cho rằng các tổ chức dân sự độc lập sẽ không thể phát triển nếu không tìm hiểu hoạt động của các tổ chức dân sự quốc doanh để đấu tranh với họ. Tiếp tục đọc