Nguyên Hạnh HTD – Huế ơi!

nuingubinhVẫn biết rằng ai sinh ra cũng có một quê hương để yêu dấu, để gắn bó, để tưởng nhớ khi chia xa. Tuy nhiên tôi luôn luôn có cảm nghĩ là người Huế sống và bộc lộ tình quê hương mãnh liệt hơn bất cứ người dân vùng nào khác chăng?

        Người Huế gắn liền với cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp, với sông An Cựu nắng đục mưa trong, với núi Ngự Bình trước tròn sau méo, với đồi Thọ Xương, chùa Linh Mụ, cau Nam Phổ, mía Mỹ Lợi, quít Hương Cần. Huế mang trong nó một sức mạnh của một tình yêu thần bí huyền diệu. Sông Hương êm đềm chảy giữa lòng thành phố Huế như dòng máu luân lưu qua trái tim.

Tiếp tục đọc

ĐÀM TRUNG PHÁP CHUYỂN NGỮ VÀ CHÚ GIẢI – VĂN HỌC VIỆT QUA ANH NGỮ: BÀ TRƯNG QUÊ Ở CHÂU PHONG

batrungLady Trưng hailed from Phong prefecture. Bà Trưng quê ở châu Phong

Enraged by a greedy tyrant and determined to avenge her husband, Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.

she and her younger sister, who shared a solemn oath, Chị em nặng một lời nguyền,

raised the lady-general flag asserting their command [7]. Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân,

From the west surged wind and dust, Ngàn Tây nổi áng phong trần, Tiếp tục đọc