Phương Tôn – Je suis Paris

parisKhủng bố cực đoan Hồi giáo tấn công 7 địa điểm tại Paris giết chết trên 153 người và làm cho gần 200 người khác bị thương trong đó tối thiểu 70 người bị thương nặng

Nhân chứng Julien Pearce phóng viên của đài Europe 1 hiện diện trong phòng hòa nhạc Bataclan “Chúng nó bắn chúng tôi trong vòng mười phút”. Pearce cho biết: “Đám người chúng tôi gào thét, nằm ấp xuống mặt sàn. Chúng nó bắn chúng tôi trong vòng mười phút. Lúc bắn chúng no thật bình thản.”

Tiếp tục đọc