Nguyễn Quốc Khải – Việt Nam sẽ có công đoàn độc lập và tôn trọng những quyền lao động căn bản để được gia nhập TPP

dinhcong-1Vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, toàn bộ nội dung của Hiệp ước thương mại hợp tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, viết tắt là TPP) đã được Tòa Bạch Ốc phổ biến trên mạng thông tin đại chúng Medium và gửi đến địa chỉ điện thư của nhiều công dân.  Các cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ đã phổ biến tin này. Đây là lần đầu tiên mà đại chúng được biết rõ chi tiết của hiệp ước TPP sau bẩy năm thương thuyết trong vòng kín đáo.

Hiệp ước TPP gồm có 30 chương và một số thỏa hiệp bên lề quy định trao đổi thương mại giữa 12 quốc gia quanh vùng Thái Bình Dương bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Brunei, Nhật Bản, Úc, Tân Tây Lan, Chile, Peru, Mexico, Hoa Kỳ và Canada. Tiếp tục đọc

Nguyễn Thiếu Dũng – Cần xóa bỏ cách gọi “chữ Hán” và loại khỏi sinh hoạt văn hóa Việt Nam

hanhoa-2Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng diệt các nước đối thủ, thống nhất Trung Quốc, thi hành biện pháp đốt sách chôn sống nho sĩ, nhằm tận diệt các tư tưởng trái ngược với Pháp gia không cho văn hóa các tiểu quốc phát triển, hạn chế khả năng phục quốc của các nước đó; Tần Thủy Hoàng giết hết trai tráng của họ, tiêu chuẩn hóa trọng lượng, đo lường, luật pháp và chữ viết. Việc điển chế chữ viết sang kiểu viết Đại triện, Tiểu triện và Lệ thư là bước đầu nhà Tần muốn xóa sạch dấu tích cội nguồn của chữ viết này. Ban sơ chữ viết này thường gọi là “tự” nhưng khi có ngoại tộc tràn vào xâm chiếm Trung Quốc, như vào đời Nguyên, họ gán thêm từ Hán vào để định danh nhằm xác định quyền sở hữu, chữ của tộc Hán. Tiếp tục đọc