Hàn Thiên Lương – Cõi Vô Thường

coivothuongNgưòi ơi trong cõi vô thường ấy
Đại hải dường như chỉ giọt sương …
Trùng dương sóng nổi rồi tan biến
Dần tắt dài trên bãi cát buồn. 

Ai chẳng ngậm ngùi nhìn dâu bể
Đền đài vùi lấp cõi tang thương
Xa mã khuất mờ đường gió bụi
Lạnh hồn cô phụ giữa đêm sương.

Giây phút tao phùng …xa cách biệt
Đắng cay ngày tháng nỗi mong chờ
Người đi không biết bao giờ lại
Kẻ ở chờ mong vẫn mịt mờ.

Trong cõi con người tan với họp
Vô thường nào biết buổi trùng lai
Có lúc nụ cười pha nước mắt
Niềm vui ẩn chứa nỗi bi ai!

Mới thấy vườn xuân hồng rực rỡ
Đào mai thắm sắc đẹp trời mơ
Qua cơn nắng hạ hồng phai nhạt
Sương tuyết thu đông phủ mịt mờ!

Hãy lái thuyền tâm xa huyễn mộng
Xuôi về bến giác giữa dòng trong
Để ta thấy cõi vô thường ấy
Chớ vội đam mê rối cả lòng!

Hàn Thiên Lương