Tiểu Đệ – Thử tìm hiểu Bát Quái đối với Can, Chi và Phong Thủy như thế nào?

image001 Như chúng ta biết Bát Quái 8 hướng : Chánh Bắc tức Khảm, Chánh Nam tức Ly, Chánh Đông & Đông Nam tức Chấn &  Tốn, Chánh Tây & Tây Bắc tức Đoài & Càn, Tây Nam & Đông Bắc tức Khôn & Cấn và nếu phân tách Ngũ hành thì Chánh Bắc thuộc hành  Thủy, Chánh Nam thuộc hành Hỏa,  Chánh Đông & Đông Nam thuộc hành Mộc, Chánh Tây & Tây Bắc thuộc hành Kim, Tây Nam & Đông Bắc thuộc hành Thổ, được tóm gọn dưới đây :              

Ngũ Hành

Kim

Mc

Thủy

Hỏa

Th

Ngũ Sắc

Trắng

Xanh

Đen

Đỏ

Vàng

Ngũ Hướng

Tây

Đông

Bắc

Nam

Trung Ương

Bát  Quái (2)

Đoài, Càn

Chn, Tn

Khảm

Ly

Cn, Khôn

Thiên Can

Canh, Tân

Giáp, Ất

Nhâm, Quý

Bính, Đinh

Mậu, Kỷ

Địa Chi

Thân, Dậu

Dần, Mão

Hợi, Tý

Tỵ, Ngọ

Tứ Mộ (1)

Ngũ Tạng

Phổi (Phế)

Gan (Can)

Thận (Cật)

Tim (Tâm)

Tỳ (Lá lách)

Ngũ Quan

Mũi (Tị)

Mắt (Mục)

Tai (Nhỉ)

Lưỡi (Thiệt)

Miệng (khẩu)

 

(1) T m tức các Địa Chi : Thìn, Tut, Su, Mùi.

(2) Bát Quái đối với Ngũ Hành là : Càn, Khảm, CnChn thuộc Dương (+). Còn Tn, Ly, KhônĐoài thuộc Âm (-).

         Do vậy, chúng ta thấy các bảng kê nêu trên được kết hợp thành 5 cột liên quan nhau, mặc dù Bát Quái có 8, Thiên Can có 10 và Địa Chi  có 12 để phân tách tương quan Ngũ Hành : Kim, Mộc, Thủy, HỏaThổ xem coi thuận nghịch đối với tuổi con người của năm cùng tính phong thủy như thế nào?

Trai Đinh, Nhâm, Quý thì sang

Gái Đinh, Nhâm, Quý phải hai lần chồng

 Ví như tuổi  Nhâm Ngọ (1942), thuộc Dương Liễu Mộc , có Can mạng Thủy, có Chi thuộc Hỏa, căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, thì tuổi này Can khắc Chi, vì Thủy khắc Hỏa.

Nếu xét về Phong Thủy tuổi Nhâm Ngọ như sau :

Nam :

Sanh Khí Khảm (Chánh Bắc) Thủy sanh Mộc

Thiên Y Ly (Chánh Nam) Mộc Sanh Hỏa

Duyên Niên Chấn (Chánh Đông) Mộc Sanh Hỏa

Phục Vị Tốn (Đông Nam) Mộc Sanh Hỏa

 

Trái lại

Tuyệt mạng Cấn (Đông Bắc) Thổ khắc Thủy

Ngũ quỉ Khôn (Tây Nam)  Thủy khắc Hỏa

Lục Sát Đoài (Chánh Nam) Hỏa khắc Kim

Họa hại Càn (Tây Bắc) Kim khắc Mộc

Nữ :

Sanh Khí Cấn (Đông Bắc) Hỏa sanh Thổ

Thiên Y Đoài  (Chánh Tây) Kim sanh Thủy

Duyên Niên Càn  (Tây Bắc) Kim sanh Thủy

Phục Vị Khôn (Tây Nam) Hỏa sanh Thổ

 

Trái lại

Tuyệt mạng Khảm (Chánh Bắc) Thổ khắc Thủy

Ngũ quỉ Tốn (Đông Nam)  Thủy khắc Hỏa

Lục Sát Ly (Chánh Nam) Hỏa khắc Kim

Họa hại Chấn (Chánh Đông) Kim khắc Mộc

Xuyên qua những dẫn chứng ở trên, chúng ta đã thấy trong ngũ hành có liên quan đến các hành ThủyHỏa đưa đến thuận nghịch trong ngũ hành để phân tích phong thủy của tuổi con người.

         Ngoài ra, trong Bát Quái lại có Cung Phi và Cung Sanh để xem tuổi vợ chồng như sau :

        – Đông tứ trạch: khảm, ly, chấn, tốn.

        – Tây tứ trạch: Càn, Khôn, Cấn, Đoài.

          Nếu 2 tuổi bị khắc kỵ nên tránh gồm các cặp trong bát quái như sau : Càn=Kim/ Ly = Hỏa; Đoài = Kim /Chấn = Mộc ; Khôn = Thổ /Khảm = Thủy; Cấn = Thổ / Tốn = Mộc

          và Càn=Kim /Chấn= Mộc; Tốn= Mộc / Khôn= Thổ; Khảm= Thủy /Cấn = Thổ; Đoài= Kim /Ly= Hỏa.

Nhân đây, để tìm hiểu Phong Thủy, những Dinh thự, Tòa nhà, Trụ sở nơi làm việc Chánh Phủ, bị khắc hại đối với chủ nhân, xin trích dẫn Tº-vi & ñÎa-Lš th¿c-hành từ trang 355 đến  367 của NGUYỄN PHÚ THỨ như sau :

image005Toà Bạch Ốc

Các nhà Phong Thủy đã đến xem đối với Toà  Bạch Ốc, thì thấy cách hình dạng Toà nhà cũng như phương hướng xếp đặt vị trí văn phòng làm việc của Tổng Thống rất thuận hạp về Phong Thủy. Tuy nhiên, chỉ không đúng về Phong Thủy bởi con đường 16 đâm thẳng vào Tòa Bạch Ốc, cho nên bị khắc kỵ với Phong Thủy, làm cho các vị Tổng Thống phải chết bất ngờ  (đối với Phong Thủy, bất cứ ngôi nhà nào bị  con đường đâm thẳng vào, thế nào gia chủ  phải chết và sinh hoạt gia đình lúc nào cũng bất an).

Được biết,  cứ khoảng chu kỳ 20 năm, thì lại có một Tổng Thống bị tai nạn. Xin trích dẫn như sau :

Tổng Thống William Henry Harrison, sanh năm 1773 tại Berkeley (Virginia), đắc cử Tổng Thống năm 1840 và chết bất ngờ  năm 1941.

Tổng Thống Abraham Lincoln, sanh năm 1809 tại Hodgenville (Kentucky) đắc cử Tổng Thống năm 1960, tái đắc cử 1964 và bị  ám sát chết bất ngờ  năm 1865.

Tổng Thống James Garfield, sanh năm 1831 tại Cuyahoga (Ohio) đắc cử Tổng Thống năm 1880 và bị  ám sát chết bất ngờ  năm 1881.

Tổng Thống William Mc Kinley, sanh năm 1843 tại Niles (Ohio) đắc cử Tổng Thống năm 1897 và bị ám sát chết bất ngờ năm 1901.

Tổng Thống Warren G Harding, sanh năm 1865 tại Corsica (Ohio) đắc cử Tổng Thống năm 1921 và chết bất ngờ năm 1923.

Tổng Thống Franklin Roosevelt, sanh năm 1882 tại Hyde Park (New York) đắc cử Tổng Thống năm 1933, tái đắc cử 1936, 1940,1944 và chết bất ngờ năm 1945.

Tổng Thống John Fitzgerald Kennedy, sanh 29 tháng 5 năm 1917 tại Brookline (Mas sachusetts), đắc cử Tổng Thống ngày 10-11-1960 và nhậm chức Tổng Thống ngày 20-01-1961. Khi xe Ông đi ngang qua công viên Dealey (Dallas) bị ám sát chết ngày 22-11-1963.

Sau đó, khoảng 20 năm lại có Tổng Thống Ronald Reagan, sanh năm 1911 tại Tampico (Illionois)  đắc cử Tổng Thống ngày 20  tháng  01 năm 1981, tái đắc cử (1985 -1989) và bị ám sát, nhưng may mắn đã thoát chết như một phép lạ …. cuối cùng Ông chết ngày 5 – 6 năm 2004, thượng thọ  93 tuổi.

Do vậy, sau này Toà Bạch Ốc mới có đặt vòi nước phun để tránh bớt nguy hiểm cho Tổng Thống chủ  nhân Toà Bạch Ốc, bởi con đường 16 xem như lưỡi gươm đâm thẳng vào Toà Bạch Ốc.

Nhớ lại thời VNCH, Dinh Độc Lập cũng có con đường thống nhứt bị đâm thẳng vào cho nên Tổng Thống Ngô Dinh Diệm bị đảo chánh rồi bị giết chết ngày 2-11-1963 và Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thì phải từ chức chưa hết nhiệm kỳ Tổng Thống.

image008

Riêng tại Pháp, nếu để ý sẽ thấy Tòa Thị Xã Villeurbanne (Mairie de Villeurbanne) cũng có con đường đâm thẳng vào, cho nên Ông Charles Hernu, sanh ngày 3- 7-1923, đã từng đắc cử Thị Trưởng Villeurbanne tháng 3-1977 và Dân Biểu Quốc Hội, rồi được đề cử Bộ Trưởng Quốc Phòng, thời Tổng Thống (PS)  François Mitterrand, cuối cùng phải bị chết bất ngờ vào ngày 17-01-1990.

image009

    Đường Henri Barbusse,  69100 Villeurbanne – France

               Việc chọn miếng đất để xây cất dinh thự, nhà cửa kể cả đặt để các cửa cũng như đặt đầu giường ngủ làm sao đúng phương hướng thuận lợi đối với Phong Thủy thì quá nhiều không thể kể ra hết được, ví như :   

– Đầu giường không kê sát vào đâu cả: con người cảm thấy luôn cô đơn, trống trải.

 – Đầu giường nằm dưới dầm ngang: Đầu luôn bị o bế.

-Đầu giường kê sát bếp: Hay ốm đau bệnh tật.

-Đầu giường hướng ra gương lớn: Ảnh hưởng tình cảm.

-Đầu giường hướng ra cửa phòng: Dễ mất ngủ.

-Đầu giường bị nắng chiếu vào: Hay cáu gắt, nóng nảy…

              Tôi thấy, ngày nay đất đai quý hiếm không thể thực hiện được, như bên nhà xưa kia còn có đất đai nhiều để xây dựng… 

Để tạm kết thúc bài này, việc ảnh hưởng phương hướng Phong Thủy ngày nay khó thực hiện để đem lại hữu ích cho gia đình và bản thân, tuy nhiên như mọi người đã biết, đời sống của con người đều trải qua sanh lão bịnh tử luân hồi, không một ai tránh khỏi, dù sống thọ hay không, rồi cũng phải từ giả cỏi đời với hai bàn tay trắng giống như khi lọt lòng mẹ. Do vậy, ngay từ bây giờ chúng ta phải có lòng Từ Bi Hỉ Xả để gieo Nhân tốt, thì sẽ gặt được Quả An Lành cho đời sống của mình, nếu thực hiện được vậy thì xem như đã có phương hướng Phong Thủy tốt thuận hạp rồi.

           Trái lại, nếu nhà cửa chúng ta đã xây cất đúng phương hướng Phong Thủy, nhưng lại không có tấm lòng thương người như thể thương thân, không biết nhân nghĩa và Từ Bi Hỉ Xả ở đời, để gieo Nhân xấu, thì sẽ bị gặt cái Quả bất An cho đời sống như thường.

Kính chúc quý độc giả Thân Tâm An Lạc, Sức Khỏe được Dồi Dào, Vui Sống Tuổi Già và gia đình Hạnh Phúc.

Tiểu Đệ

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s