GS Tôn Thất Trình – Lạm bàn về phát triễn Tây Đô miền Nam Việt Nam: Thành phố Cần Thơ (phần II)

cantho          Phần II:  lạm bàn phát triễn TP Cần Thơ  

Năm 1994, lợi tức mỗi đầu nguời – GDP per capita  TP Cần Thơ ước lượng là 681 đô la Mỹ, phần nông nghiệp chiếm trên 40 % GDP. Nhưng năm 2005, mức nông nghiệp chỉ còn chiếm 17. 4% GDP,  dù rằng  4 quận – huyện vẫn còn thuộc khu vực nông thôn, công nghiệp 38.1 %và dịch vụ lên đến 44.5 % . GDP năm 2006 là 1135 .2 đô la Mỹ.  Mức tăng trưởng kinh tế các năm 2006 -2012 trung bình hơn 15.5  % một năm. Ngay  cả khi kinh tế chùng lại từ năm 2008 lúc khủng hỏang thế giới khởi sự một chu kỳ mới, tăng trưởng GDP TP Cần Thơ cũng lên đến  14.46 % năm 2012, giúp cho lợi tức mỗi đầu người TP Cần Thơ đạt 2300 đô la cũng  năm ngóai 2012.  Lợi tức mỗi đầu người này hy vọng đạt  4611 đô la vào năm 2020. Công nghệ và xây cất sẽ chiếm 53 % GDP  năm 2020, nhưng sẽ  phải chậm lại  xuống khỏang trên 45 % vào năm 2030 và thương mãi, du lịch và các dịch vụ khác sẽ chiếm 46 % GDP. Nông nghiệp sẽ trụt xuống dưới 10 % dù rằng đã phải biến thành các nông nghiệp mũi nhọn đặc biệt ở ngành thủy sản và ngành rau hoa, dần dần biến thành nông nghiệp đô thị cao phẩm- high quality urban agriculture. Vì  các quận khu vực nông thôn của TP Cần Thơ đã  bắt đầu công nghệ hóa, dịch vụ hóa mạnh mẽ để đô thị hóa ?

Tiến triễn phát triễn như vậy,  hy vọng  sẽ đưa tòan thể TP Cần Thơ  theo chiều hướng một đô thị công nghệ – industrial city.  Năm 2012, TP Cần Thơ đã thực hiện 8 công viên công nghệ – industrial parks và đã được chánh  phủ chấp thuận cho  mở thêm 3 công viên công nghệ mới diện tích tổng cọng là  1600 ha. Trong số 5 thành phố đô thị được Trung Ương Quản trị, sác xuất cạnh tranh –  competitiveness index  phát triễn, TP Cần Thơ  năm 2012, đã đứng hàng thứ nhì rồi đó!

Phát triễn hạ tầng cơ sở   

 

           Tiếp tục công trình cha ông mở cõi, TP Cần Thơ đã mở mang thêm giao thông đường  sông, kinh, rạch; củng cố đê điều đặc biệt dọc theo các sông Cần Thơ, Cái Khế và Khải Lương. Khắp lảnh thổ TP Cần Thơ, hiện có đến 1600 cầu xưa cũ cần nâng cấp (“ Cửu Long lớp lớp phù kiều …” ) . Đáng nói nhất là Cầu Treo bằng giây cáp – Cable stay Bridge  Cần Thơ ngang qua sông Hậu ( sông Bassac- Ba Thắt ). Theo Wikipedia, cầu dài 2750m ( 9 022 bộ Anh – feet), nếu kể luôn cả các dốc lên cầu thì dài 15 850m ( 52 001 bộ ).  Cầu có nhiều  khúc đọan , nhịp – span , khúc đọan dài nhất dài 550m ( 1804 bộ ). Rộng 23.1m ( 76 bộ ) và cao 175m ( 575 bộ ).  Có 6 làn, 4  cho xe cộ và  2 làn cho  bộ hành. Khoảng trống dưới cầu – vertical clearance   cao 39m ( 128 bộ )  giúp cho các tàu lớn có thể đi qua được .Cầu được khởi công  ngày 25 tháng chín năm 2004 và dự trù khai trương cuối năm 2008. Nhưng một phần gần tiểu đảo phía Vĩnh Long bị sập năm 2007 , giết và làm bị thương gần 200 người. Cho nên mãi đến   ngày 24 tháng tư năm 2010 mới khai trương . Đây  là cầu treo giây  cáp hiện nay dài nhất Đông Nam Á.  Tổng phí là 4.848 ngàn tỉ đồng VN , khỏang chừng 342.6 triệu đô la Mỹ cũng là cầu tốn kém nhất Việt Nam từ trước đến nay. Cầu Cần Thơ xây dựng dưới sự giám sát của nhóm cố vấn Nhật Nippon Koei – Chodai  và tái thầu  cho nhiều hảng Nhật là Tổ hợp Taise, hảng Xây cất Kajima Construction  và Nippon Steel. Tư bản phần lớn do Cơ Quan Hợp tác Quốc tế Nhật – Japan International Cooperation Agency, JICA cung cấp. Chánh phủ Việt Nam đã phạt các nhà thầu và treo giò không cho  các hảng Nhật trách nhiệm tham dự các đầu thầu quốc tế trong hơn 1 năm. Cầu Cần Thơ là một trong 17 cây cầu lớn  dự trù hội nhập Châu thổ Sông Cửu Long  với hệ thống đường bộ Việt Nam  vào năm 2020 .

  Tưởng cũng nên nhắc lại  là cầu Mỹ Thuận nối quận Cái Bè đến thị  xã Vĩnh Long ngang qua sông Tiền , phát họa có lẽ vào  cuối thập niên 1960- đầu thập niên 70 ? , nhưng mãi đến  ngày 21 tháng 5 năm 2000, mới xây cất xong   nhờ 91 triệu đô la Úc , nước Úc viện trợ. Mỹ Thuận cũng là cầu cáp treo- cable stay bridge,  dài 1535m ( 5036 bộ),   rộng 23. 6 m, khúc đọan dài nhất là 1150m và khỏang trống dưới cầu  là 37.5 m ( 123 bộ ). Cầu Long Biên, tên cũ là cầu Paul Doumer,  xây cất xong năm 1903  ngang qua sông Hồng  do hảng Daydé et Pillé Pháp thực hiện  là một cầu  mút chìa đở bao lơn – cantilever,  dài 2500m. Nay dân Hà Nội  dùng các cầu mới  nhiều hơn là cầu Thanh Trì, cầu Thăng Long , cầu Vĩnh Tuy và cầu Nhật Tân.  Còn cầu ‘ thơ mộng” Tràng Tiền trên sông Hương – Huế, 6 vài 12 nhịp,  mỗi  vài  dài 67m, tổng chiều dài chỉ 403 m.

Đường sông . Ngày nay , vì cầu Cần Thơ mở cho giao thông năm 2011 và hình thành  nhiều xa lộ rộng rải quanh TP HCM ,chỉ cần 4 giờ ô tô là đến TP Cần Thơ , nên không còn các chuyến  đò , tàu tổ chức thường xuyên nữa . Các tổ chức đò – tàu  nay phần lớn  dành cho du khách  thưởng ngọan phong cảnh Cần Thơ ban đêm . Ban ngày  có lẽ nên  thuê đò chèo tay hay có một động cơ diesel cở nhỏ, có thể  đi qua các kênh rạch nhỏ dễ dàng hơn các tàu lớn.  Các chuyến thăm viếng  là từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều , gồm viếng thăm hai  chợ nổi và nhiều vị trí  văn hóa hay  kiến trúc độc đáo dọc theo kênh, rạch. Ngày nay, đường sông – kinh- rạch là hệ thống quan trọng cho xuất nhập khẩu hàng hóa thành phố tỉnh nhà và  từ Cam Bốt, TP Cần Thơ  có 1157 Km đường sông  quốc gia đi tới TP HCM: trục sông Hậu  nối  Nam Vang với Biển Đông, trục Cái Sắn từ Rạch Giá  đến sông Hậu và trục Xà No từ Cà Mau đến Cần Thơ . Các dòng sông hay bị bùn cát lắng đọng cần nạo vét liên tục nhất là đọan qua  Quan Chánh Bố ra biển Đông. TP Cần Thơ có 3 cảng chánh: cảng Cần Thơ cũ quá bé nhỏ khả năng  vận tải chỉ  10 – 15000 tấn/ ; cảng Trà Nóc tương đối lớn hơn, khả năng 200 000 tấn ( và kho chứa hàng đến 40 000 tấn ); cảng đang xây dựng là Cái Củi  cần có thêm bến rộng cho tàu trọng tải 40 000 tấn  bốc dở hàng như cảng Trà Nóc, hiện chỉ mới có tàu 20 000 tấn cập bến được, tuy khả năng bốc dở hàng năm  Cái Củi dự trù đến 4 200 000 tấn /năm và xây cất 4 bến tàu  cận đại. Bến 1 Cái Củi là bến bốc dở công ten nơ,  rộng 28 000 m2 và một bến khác ở Cái Củi, rộng 8000 m2 và một kho tồn trữ hàng  rộng 36 000 m2.  Năm 2011, riêng TP Cần Thơ đã  xuất khẩu 857 600 t gạo  và 145.800 tấn  thủy sản ( phần lớn  là cá ba sa- swai  Pangasius hyphothalmus ).

Đường bộ. TP Cần Thơ có 124 km đường quốc lộ, 184 km tỉnh lộ và 333 km quận lộ, 154 km đường nội thành  và 1969 km đường làng xã. Đường bộ quan trọng cho phát triễn TP Cần Thơ là quốc lộ số 1A nối TP nhà với TP HCM qua  Vĩnh Long – Cai Lậy – Mỹ Tho – Tân An – Bến Lức ; quốc lộ số 91B  đi Long Xuyên – Châu Đốc và quốc lộ 61  nối TP Cần Thơ với Vị Thanh – Rạch Giá – Cà Mau – Năm Căn. Các thập niên 1960- 70  đã mở rộng khúc đọan quốc lộ 1A từ Cần Thơ đi Sóc Trăng qua Cái Răng – Phụng Hiệp.  Sau khánh thành  các cầu Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ như đã nói trên, khúc đọan  40 km quốc lộ 1A thuộc quyền TP Cần Thơ sẽ thành Xa lộ cao tốc – Expressway  6  lằn khang trang, một thành phần xa lộ cao tốc Sài Gòn – Cần Thơ, nay đã hòan thành khúc đọan từ Sài Gòn đến Mỹ Tho (? ) . 30 km quốc lộ 91  cũng là xa lộ nhiều lằn ( ? )  nối cảng Cần Thơ, phi trường Trà Nóc, khu công nghệ kỷ thuật cao ( ? ) Trà Nóc  với quốc lộ 1A.  73 % xã và 85 %  phường có đường ô tô đến trung tâm được.

Đường hàng không. Phi trường Trà Nóc đã được nâng cấp, thành một phi trường quốc tế từ năm 2010 . Trong tương lai sẽ nối kết với các phi trường quốc tế khác thuộc các nước Đông Nam Á – ASEAN countries. Năm 2011,  đã có những chuyến bay thường xuyên của  Việt Nam Airlines đi Hà Nội, Phú Quốc  và  của Mekong Air đi Côn Đảo .

Điện nước .  Trước đây  TP Cần Thơ chỉ có điện chạy tua bin khí cở nhỏ  3 300 KW hay chạy máy diesel cũng cở nhỏ 2100 KW. Sau đó TP Cần Thơ  đã  dùng điện  đưa từ đập Hòa Bình và các đập  thủy điện khác miền Trung, Tây Nguyên, Miền Đông Nam bộ qua mạng lưới  đường dây cao thế Quốc gia. Cần Thơ  được cung cấp điện qua đường dây  quốc gia  220KV Cai Lậy – Trà Nóc  và Cai Lậy- Rạch Giá và 6 trạm biến điện. Nay  Thành Phố đã đủ điện dùng qua mạng lưới điện của Thành Phố,  nhờ  nhà máy nhiệt điện Trà Nóc công xuất  200 000 KW,   các nhà máy tua bin khí dầu  Ô Môn, tổng công xuất cho 5 nhà máy là trên 2800 000 KW được qui họach năm 2005. Giai đoạn I , phức tạp nhà máy điện Ô Môn là   600 000 KW và giai đoạn II sẽ là hai nhà máy công xuất mỗi nhà máy là 1 200 000 KW. Nhà máy tua bin khí số 1 đã họat động năm 2009.  Dùng khí dầu của khu mỏ dầu khí chồng chất Ma Lay – Thổ Chu, trử lượng dầu khí ước lượng là 10% trử lượng tòan thể Biển Đông và biển Tây nước nhà.  Đã khai thác lô 36- 40( ? ) năm 2010  và sẽ khai thác lô B và lô 52- 92.  Ống dẫn khí Thổ Chu- Ô Môn, Trà Nóc dài 400 km, dự trù hòan tất năm 2014. 100 % xã đã có điện  tới trung tâm và 98.3 % gia cư các xã nông thôn đã dùng diện .  TP Cần Thơ  đã có  hai nhà máy nước sạch cung cấp 90 000 m3/ngày  và dự trù xây cất xong năm 2010( ? ) thêm hai nhà máy nước sạch nữa,  dung tích là 200 000 m3/ngày,  ở khu công nghệ  Hưng Phú.  Thành phố Cần Thơ đã có khắp các quận, cả thảy là 11 nhà máy nước, dung tích tổng cọng là 120 000 m3/ngày .  81 % gia cư  năm 2011 đã có nước  vệ sinh, 67 % đã dùng nước sạch.

Y tế – giáo dục.  Năm 2013, Thành phố Cần Thơ  có 17 bệnh viện  một số là bệnh viện tư, 13 trung tâm y tế, 9 trung tâm y tế dự phòng  và hơn 60 trung tâm y tế xã – phường ( năm  2004 chỉ có 31 trong số 67  trung tâm y tế xã –phường được xác nhận là đủ tiêu chuẩn). Tổng số giường bệnh trên 1600.  Riêng bệnh viện đa khoa , Tổng Y viện  – General Hospital, có 700 giường bệnh,  có phương tiện trị liệu  tối tân,  họat động từ năm  2005. Các bác sĩ được huấn luyện kỷ càng ở Viện Đại học Y khoa( và Dược khoa ) Cần Thơ. Ngòai viện đại học y  – dược,  còn 2 viện khác nổi  danh là Viện đại học Cần Thơ thiết lập năm 1965 – 1967 ( ? )  và Viện đại học tư Tây Đô. Phải kể thêm  4 trường đại học khác, 5 trường trung học kỷ thuật, 62 trung tâm dạy nghề – hướng nghiệp . Tổng số sinh viên học sinh  năm 2010 tại  các trường  này đã lên đến 81 178 . Số  nhân viên  huấn nghệ ở các cấp năm 2010 là 123 000 người ở lảnh vực công nghệ và xây cất và 216 000 người ở  lảnh vực dịch vụ( thương mãi , vận tải. du lịch , ngân hàng, tài chánh…  ) .Tháng 8 năm 2010,  Cần Thơ đã cố gắng thực thi một dự án huấn nghệ – vocational training project, hầu gia tăng số lao động chuyên nghiệp  từ 35 % lên 43 % .  Cần Thơ nay đã được xem là  nơi có nhiều nhà khoa học chuyên khảo cứu, đã góp công được  ở nhiều ngành quốc tế, giúp  sử dụng hửu hiệu các kỷ thuật  tiên tiến trong sản xuất. Những năm qua,  Thành Phố đã  đào tạo ra hơn 20 000  sinh viên  và lao động  lành nghề,  nhiều khả năng  chuyên môn. Tuy vậy Thành Phố nhà  vẫn còn đang kêu gọi  thêm đầu tư  vào các dự án  điện tử và  kỷ thuật thông tin- informatic technology  ( tuy Cần Thơ cũng đã  khá nổi tiếng là một trung tâm phần mềm –software đất nước ) cũng như các kỷ thuật cao kỷ khác.

Bưu điện, thông tin, viễn thông.  Cần Thơ có một trung tâm bưu điện trung uơng và 4 trung tâm  bưu điện  cận đại,  nối kết mạnh mẽ với các tỉnh và đô thị khác  trong nước và ngọai quốc.  Năm 2010, đã có hơn 187 người thuê bao  trên số 100 người dân (trong số này  15,86 là người thuê bao điện thọai cố định ) và 4.03 người  bao thuê Internet trên 100 người dân . 80 % xã- phường có đường vào Internet công cọng. 100 % công  sở, công nghệ , quận …sử dụng phần mềm xử lý văn bản Internet. Dịch vụ phát thanh, truyền hình rất phổ biến và đa dạng.

Nghiệp vụ du lịch, đầu tàu hiện nay cho phát triễn kinh tế xã hội- dịch vụ TP Cần Thơ

Du lịch là phần lảnh vực dịch vụ phát triễn mạnh nhất. Năm 2001, Cần Thơ chỉ đón 263 083  lượt du khách  trên tổng số tòan quốc là 14 092 000 khách do các cơ sở di trú phục vụ  và 72 704  du khách quốc tế trong số  2 656 000.  Năm 2008 con số du khách đến Cần Thơ đã tăng  hơn 3 lần là 817 000, trong đó số du khách ngọai quốc tăng  lên 2. 5 % là 175 000. Năm 2010 lên đến   848 840 và năm 2011 là 970 000 nguời . Các  địa điểm làm nghiệp vụ  du lịch TP Cần Thơ là: Sông Nước Cần Thơ; Bến Ninh Kiều ; Chợ Nổi Phong Điền, Cái Răng; Làng cỗ Bình Thủy , Long Tuyền; Vườn du lịch Mỹ Khánh, Thủy Tiên , Phong Điền ,Tân An, ,Vườn cò Bằng Lăng;  các Chùa Long Quang , Nam Nhã , chùa Ông , chùa Miên MunirAnsay; Chợ Đêm Tây Đô ; các Cồn  như cồn Khương , cồn Cái Khế , cồn Ấu, cồn Tân Lộc;  các Làng nghề truyền thống, Viện Đại  Học Cần Thơ, Viện lúa Ô Môn đồng Bằng Sông Cửu Long; Nông trường Sông Hậu – Cờ Đỏ:  các viện bảo tàng như viện bảo tàng  quân sự khu ; các công trình giao thông, cầu  treo Cần Thơ, cảng Cái Củi ; sân bay Trà Nóc ; các đường cao tốc  cũ – mới đi Nam Vang và đi đến các tỉnh DBSCL , đồng bằng  sông Vàm cỏ , sông Đồng Nai, TP HCM …   Năm 2010, Cần Thơ đã có 147 khách  sạn, nhà khách  và cơ sở nhà trọ , ăn ở, tổng số phòng là 3 484.  Trong số này có 31 khách sạn 1- 4 sao, 90 khách sạn tiêu chuẩn du lịch và 26 khách sạn chưa được xếp hạng. 31 khách sạn  khác đã được ghi danh, nhưng chưa họat động .

Khách sạn.   Các khách sạn TP Cần Thơ  chứa nhiều lọai kiểu khác nhau:  từ lọai  rất địa phương như Khách Sạn Tây Hồ  đến khách sạn quốc doanh  như International Hotel, Kim Thơ Hotel; một khách sạn mới mở  và phức tạp hơn  là Hotel Xoài đang cố gắng hướng về  giá cả vừa phải quốc tế  hay dành cho các doanh nhân. Xây cất  tiêu chuẩn  khách sạn  ở Việt Nam rộng chừng 4m và dài 25m . Xây cất “mỏng thín”, có nghĩa  là các xây cất  kề sát nhau,  thường có phòng không có cửa sổ.  Khi vào khách sạn thuê phòng trọ,  nên  hỏi xem phòng có cửa sổ không, vì rất nhiều khách sạn rẽ tiền hơn, chứa khách  ‘tạm trú”, ăn uống chỉ vài giờ,  thường cung cấp các phòng không có cửa sổ. Đáng kể ra về phía khách sạn có giá vừa phải quốc tế là : Nam Môn The Boutique Hotel , các phòng ngũ đã được tân tạo tháng 2 năm 2013 và có hiên vườn – garden terrace, phòng mới có wi-fi khỏi trả tiền. Phòng thắp đèn ấm áp và điều hóa không khí, trang bị ti vi mặt phẳng LCD , một minibar và các tiện nghi pha trà, pha cà phê. Mỗi phòng đều có buồng tắm và vòi tắm hoa sen ở bồn tắm. Khách sạn nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều. Khách sạn  tổ chức một cuộc thăm viếng không tính tiền cho mọi khách đến thuê phòng; Hotel Xòai mới mở, có vườn sân thượng  ở đường Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, gần  cư xá Viện Đại học Cần Thơ và đối diện chùa Quảng Đức, không khí trẻ trung và thân thiện, có 23 phòng giường đôi  hay giường đơn, buồng tắm riêng, phòng vệ sinh, quạt máy, điều hòa không khí, điện thọai v.v….  Phòng Giá vừa phải  thì nhỏ bé. Phòng  Tiêu chuẩn và Xa Xỉ  lớn hơn, nhiều tiện nghi hơn. Khắp khách sạn đều có wi-fi  mau lẹ, miễn phí.  Những khách sạn lọai kiểu đáng kể thêm là Hello 2 Hotel gần bến Ninh Kiều, có spa ( suối khóang ) và xoa bóp ; Spring Hotel, rất sạch sẽ và thân thiện, dọn phòng và thay khăn trải giường mỗi ngày, có thể thưởng  thức ăn uống bất cứ lúc nào  gần  cửa sổ lớn mỗi phòng, nhưng hơi bất tiện là khá xa trung tâm  và sông ;  Xuân Mai Hotel ở đường Nguyễn An Ninh, trung tâm TP Cần Thơ ;  31 Restaurant ở đường Ngô Đức Kế, một trong số khách sạn rẽ nhất, đơn giản nhất trên đường này …  Nhóm giá tiền trung bình đáng kể ra là  Kim Thơ Hotel , khách sạn 3 sao  ở Ngô Gia Tự  gần cầu tàu bến  đò Ninh Kiều ; Kim Lan Hotel cũng ở đường Nguyễn An Ninh… Nhóm  phòng  đắt tiền  là Nam bộ Boutique Hotel, một khách sạn có 7 phòng dãy – suite cổ điễn  ở  đường Ngô Quyền, ngay trên cầu tàu bến Ninh Kiều, có  phòng ăn tối  nổi tiếng  của Thành Phố, thanh tịnh và  nhìn ngay ra sông  Bến Tàu Ghé – Escale ( Port of Call );  Victoria Cần Thơ,  một nơi xa xĩ tại  tiểu đảo Cồn Khế, có hồ tắm, spa, phòng nhảy đầm  và một  xà lan – thuyền mui ( barge )  để ăn sáng, trưa, tối, ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẻ …

Danh lam thắng cảnh  làm nổi bật sinh họat  Cần Thơ ngày nay, phỏng theo Cơ quan du lịch Thành Phố nhà, có thể là:

–     Khu phố Xuân Khánh, thuộc trung tâm địa chất Thành Phố và một  phần quận Ninh Kiều. Ở thế kỷ thứ 18, khu phố  này có tên là khu Tham Tướng (   tước hiệu ai đây ? ) năm 1772,  đã đuổi lui quân  Xiêm -Tiêm La  tiến đánh từ Hà Tiên.  Đường Mậu Thân  là đường  trung tâm Xuân Khánh , nổi danh là đường  phố dài nhất ở ĐBSCL,  hơn 30 km. Tết Mậu Thân  nhằm ngày 30 tháng giêng năm 1968 (  năm Thân là năm Khỉ ) là ngày  Quân đội Nhân dân miền Bắc họp cùng quân giải phóng miền Nam tung  ra cuộc tấn công  tòan diện Cộng Hoà Miền Nam.  Đầu đường Xuân Khánh là Chợ Xuân Khánh nơi  nhiều dân  Cần Thơ đi chợ mỗi ngày mua thực phẩm và  đồ gia dụng khác. Và cũng là trung tâm cho cọng đồng địa phương  nhờ  hai nhà thờ : nhà thờ Tham Tướng công giáo Pháp xây dựng , nhà thờ hội thánh Baptist tin lành,  và chùa Quảng Đức, cách nhau chỉ vài trăm mét. Tùy ngày, du khách có thể nhìn thấy các sư mặc áo cà sa cổ truyền, các phật tử  hay buổi lễ  ở một nhà thờ vang dội đến tận đường, thường vào chiều tối, từ 6 giờ đến 8 giờ ruỡi tối. Rất  nhiều  sinh viên  Viện Đại học Cần Thơ tá túc tại khu phố Xuân Khánh  và  sắm sửa hàng ngày trong các tiệm địa phương. Tuy ít được du khách thăm viếng hơn  là cầu tàu bến Ninh Kiều,   nhưng vùng này có  nhiều kinh nghiệm địa phưong hơn, đặc biệt vào buổi chiều và sớm tối. Sau khi viếng nhà thờ, chùa hay đền, miếu xong xuôi, du khách có thể ngưng lại ở đây để ăn nhậu trên các quán bên đường như thể  một sinh viên Cần Thơ ( hay như các quán nhậu ở khu phố  ăn nhậu thủ đô Tokyo ? , khu Chợ Cũ- Sài Gòn thập niên 1950 -70) .  Khu phố Xuân Khánh  có một  ngỏ hẽm khét tiếng,  nhờ một tá  tiệm bán cháo , lẫu – hot pot, tên Việt gọi là Hẽm Vịt Nấu Cháo , bán  vịt nấu cháo – duck hot pot , lẫu hải sản – seafood hot pot,  lẫu cá kèo  – fish  hot pot ( cá kèo là một cá nhỏ trông giống như lươn- eel ), lẫu chua cá sông địa phương – sweet  sour hot pot with river fish. Lẫu là món ăn nấu ở một soong , nồi nhỏ đặt trên bàn ăn , du khách có thể thêm  rau dưa,  đủ lọai lá cây ăn được, mì trứng, bún gạo, đậu hủ – tofu , trứng tùy thích thích.  Ở những đường ngang, ngỏ hẽm chia tỏa ra từ đường Mậu Thân, thường mọc lên những  quán rượu- bar và tiệm bán  đồ ăn qua loa – snack foods rẽ tiền. Ở đường Nguyễn Cư Trinh, một đường ngang  đường Mậu Thân  chẳng hạn, du khách có thể  ăn sò nghêu tươi  hay ngồi trên ghế nhựa dẻo nhà hàng bày ra mau lẹ, đón mời khách  ăn tối.  Khách bạo dạn hơn có thể ăn bánh kẹo ở góc Hẻm  95 . Sau đó còn có thể viếng thêm  một trong số những  tửu quán  hay quán cà phê  ở Mậu Thân hay thư giản  ở quán sơn màu đỏ vàng  trên mái nhà Hotel Xòai , sở dĩ có tên Xòai vì trước đó  nơi này là một vườn xoài.

–     Khu phố Hai Bà Trưng . Đường Hai Bà Trưng là một khu phố chánh  và rất hút dẫn của Thành Phố Cần Thơ ngày nay . Nằm  ngay ở sông Hậu Cửu Long.  Cạnh bờ sông là một công viên, xung quanh đầy rẩy khách sạn và tiệm ăn. Nơi đây có thể thuê đò, ghe dạo chơi , chẳng hạn viếng thăm các chợ nổi. Các  hướng dẫn viên  lịch lãm, thân thiện, nói tiếng Anh giỏi.  Chợ Cái Khế  hay lớn hơn nữa là Trung tâm Thương Mại Cái Khế  là một Chợ to lớn ở khu này trên đường Trần Văn Khéo, cung cấp ăn uống cho các doanh nhân  gồm luôn các tiệm ăn, khách sạn  cũng như cho các  kẻ nhàn cư .Chợ trải dài hai bên đường vùng đối diện sông, cống hiến những sản phẩm dùng hằng ngày, cá  hay các sản phẩm tươi khác từ sông  đưa tới.  Phía khác chợ là  các gian hàng bán sỉ tơ sợi và các đồ gia dụng.        

       Ngòai Chợ Cái Khế và Chợ Xuân Khánh ( trước gọi là Chợ Tham Tướng ), có lẽ cũng nên nhắc tới Chợ Du khách  Bến Cầu tàu  Ninh Kiều.  Trước đây là chợ chính yếu cho dân gian Cần Thơ. Nay xây cất nguyên thủy chỉ còn lại  một đại sảnh  chợ cũ xưa, có một vườn hoa vây quanh, dọc theo sông. Chợ Cái Khế ở thượng nguồn sông Cần Thơ và chợ Xuân Khánh nhộn nhịp hơn chợ cũ Cần Thơ nhiều lắm !

           Các Chợ nổi –Floating Markets .  Chợ nổi là nơi quang cảnh  rất sống động phù hợp  cho việc trao đổi hàng hóa suốt khắp vùng  và nay có thể  thăm viếng tự do trên ghe  xuồng, đò tàu  nhỏ giá chừng 5 đô la Mỹ / giờ (  10 000 đồng VN ?) hiện nay.  Du khách có thể  thuê chuyến đi tại cầu tàu bến Ninh Kiều   nơi các “cô lái đò- boat ladies” xinh xắn vồn vả đón mời.  Kể từ đầu tháng giêng năm 2013, giá thuê là từ 15- 25 đô la một chuyến thăm viếng,  3- 7 giờ  đến một hay nhiều chợ nổi và  kinh – rạch.  Có thể trả giá thuê hạ giá  hơn nữa, tuy nên thuê trục tiếp  với chủ lái đò , đừng qua các bà mối trung gian. Chợ nổi Cái Răng   là một chợ nổi bán sĩ gần Thành phố Cần Thơ . Phải đi từ sáng sớm, khỏang 5.30 giờ sáng và  trở về theo các  kinh rạch nhỏ chảy đến sông Cần Thơ , mất chừng 3- 4 giờ . Các đò huyền ( thần ) bí – mystic sampans dạo chơi – cruises  sông rạch,  cung cấp những buổi ăn sáng  ngon lành- sang trọng đến chợ nổi Cái Răng .  Các  đò huyền bí còn tổ chức các chuyến dạo chơi trên sông Cần Thơ,  có ăn trưa và ăn tối cho những chuyến ban đêm, phối hợp với  xe gắn máy -mô tô ôm. Cũng có thể thuê huớng dẫn viên nói rành rẽ tiếng Anh ( còn ít thấy ở Cần Thơ hơn ở Sài Gòn ) , hay tiếng ngọai quốc khác. Chợ nổi Phong Điền  ở thượng nguồn sông Cần Thơ  cũnd đáng xem vì đây là một chở bán lẽ . Chợ rất đông ngay từ sáng sớm tinh sương, nhưng thưa dần cũng khá sớm, để du khách có thể lên bộ  viếng cảnh khác. Các rạch quay về Cần Thơ cũng đáng  thuê đò nhỏ dạo xem.  Các chợ nổi khác, từ Cần Thơ đến là chợ nổi Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu giang, luôn luôn nhộn nhịp, nhưng cần  nhiều ngày để thăm viếng; hay  chợ nổi Trà Ôn  thuộc tỉnh Vĩnh Long, chỉ cần xuôi dòng sông Bassac ( còn gọi là Hậu Giang hay sông Hậu) trên một tiếng đồng hồ và đây là một chợ xã nhỏ bé, nằm ở Cù Lao Mây.

Ẩm thực đặc biệt cho Cần Thơ (kim- cỗ và Việt Nam- Âu Mỹ giao duyên ).

Muốn ăn của ngon, vật lạ …đặc  sản ngày nay của Cần Thơ, cần  ghé : –Tiệm Cà phê Hợp Phố  trên đường Ngô Gia Tự , gần bến cầu tàu Ninh Kiều, một nơi yên tỉnh  không khí xanh tươi, thiên nhiên, giá cả tương đối phải chăng, có đủ lọai món ăn tỉnh nhà – Cà phê Phương Nam  ở đường Hai Bà Trưng, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm có bàn ăn ở một lối xây cất cổ điển đối diện sông Cần Thơ, dọn những món ăn ngon thành phố nhà (  nem nướng  Cần Thơ: thịt tươi đánh  giả nhảo trên cối đá, pha nhiều gia vị và nướng trên  vĩ gỗ than hồng,  cuốn bánh ướt hấp hơi nước bột gạo hay miến gạo, trộn nhiều loại rau địa phương , hay bánh cống( ? ) làm bằng bột gạo cọng đậu xanh nghiền nát, thêm thịt, có 2 con tôm đất trên mặt, ăn chung  các lọai rau)  hoặc Việt Nam,  cũng như vài món ăn Âu Mỹ pizza  và spaghetti. Tiếp khách rất lịch thiệp, hửu hiệu  và  nói nhiều tiếng ngọai quốc  từ Anh văn đến Pháp văn, dọn hai món đặc biệt là  thịt rắn và cá sấu ( còn cua đinh, cá cháy Cần Thơ, nay ít bán vì càng ngày càng khan hiếm chăng ? ). Đồng thời  cũng có những món chay – vegetarian ngon nữa –  Tiệm ăn Nam Bộ  ở đường Ngô Quyền, cũng dọn bàn ở một xây cất cổ điển  đối diện sông, cũng dọn những món ăn ngon Việt Nam hay những món Tây Phương pizza và spaghetti, tiếp khách cũng lịch sự và hửu hiệu , nói  được nhiều thứ tiếng từ Anh đến Pháp, đến Hòa Lan và ngay cả tiếng  Nhật .- Tiệm Sao Hôm ở  sảnh lớn chợ xưa cũ, cũng đối diện sông. Tiệm dọn nhiều món ăn đặc điểm của Việt Nam  nhất. Môi trường tiệm ban đêm rất độc đáo  – Các tiệm khác là L’Escale- Port of CallPhở Ca Li  đối diện Trung Tâm Triễn Lãm   và siêu thị Citimart supermarket,  Phòng khách Nguyễn Gony Spa Cafe Lounge cũng kế cận cầu tàu Ninh Kiều , ngòai việc  dọn  những món ăn  Tây Phương pizza, pasta , bíp tết  và các  món ăn địa phương còn  bán nhiều lọai nước lắc – shakes , nước trái  cây cắt nhẳn- smoothies  cà phê và kem . Vài tiệm đồ ăn lạ lùng đáng kể ra là Lẫu dê Thanh Thúy   tọa lạc xa  đôi chút bên ngòai Thành phố, do một người  Pháp định cư ở Cần Thơ bán nhiều đĩa thịt dê – goat specialties rất ngon, tiệm thịt cầy Trần văn Hòai “ ngon hết  biết” , ngòai  các tiệm vịt nấu cháo Hẻm 1 “ngon hết sảy” đã nói trên, Quày rượu – bar  Mái nhà- International Rooftop Bar  nhìn xuống thành phố yêu kiều do  một đôi vợ chồng trẻ  di chuyễn từ Singapore về Cần Thơ, mở cửa suốt ngày đêm,  và có thể đặt mua ở tầng sát mặt đất bất cứ lúc nào, một nơi rất thư gỉản cho Việt kiều và du khách ngọai, lại có nối kết mau lẹ với Internet  giá cả bia, rượu rum, vodka, whisky tương đối rẽ rề, và cũng  bán các món ăn qua loa, sô cô la và xúp.  Cafe gần công viên tiêu khiển Lưu Hửu Phước  một trong 3 nhạc sĩ làm ra  bài Thanh niên hành tiến khúc( ? ) sau năm 1954 ( ? ) biến thành Quốc ca Cộng Hòa Miền Nam , nơi giới trẻ Cần Thơ tụ hợp, nói tiếng Anh ,và là một trong những  nơi  có bán  đủ lọai rượu : rượu mùi,  nhiều  lọai rượu pha trộn  trà, nước (  Vodka lemonade,  Daniel’s Coke,  Mojiato , Caipiroska,  Long Island Ice tea , Tom Collins… và các cốc ten rất phổ thông, giá rẽ không nơi nào sánh kịp, có các ngôi sao tài tử và  các ca sĩ sinh viên trình  diễn  mỗi đêm từ 7 giờ tối,  các câu lạc bộ – club định kỳ như :  Giờ  nói tiếng Anh hoan hỉ ( thứ 2 và thứ 5), Câu lạc bộ Văn hóa Mỹ ( thứ 3 ) ,  Câu lạc bộ Nghe Âm nhạc sống Anh Quốc ( thứ 7 và  chủ nhật v.v… ). Nước uống Cần Thơ đặc  điểm  Việt Nam là cà phê ( nước ) đá hay  sửa  đặc có đường nên rất đắng nhưng cũng ngọt,  rất thư giản cho Việt kiều  thích cà phê  nhiều cafêin nước nhà robusta, nước cốt dừa  tươi, và các nước trái cây như chanh , cam, xoài , ổi … . Nước mía ép cũng rất phổ biến, bán khắp mọi đường, mọi ngõ. Cà phê Bar Eden  ở đường Lê Lợi rất thích hợp cho  hai vợ chồng hay cặp tình nhân.  Cà phê bi da- billiard, cũng ở đường Lê Lợi là nơi dừng  chân khi trời quá nóng nực,  bi da rất phổ biến  ở miền Nam và  ban ngày đầy nhóc người chơi. Và tại sao không ghé  câu lạc bộ sân bóng chuyền – volley ball  duới bóng mát các cây cổ thụ  Cư xá Viện Đại học Cần Thơ  ở Xuân Khánh . Sau trận đánh có thể ăn qua loa tại một tiệm ăn hay uống một cốc  nước lắc xòai nước đá lạnh ở quán tự phục vụ – cafeteria của Viện.  Đổ mồ hôi quá nhiều, khách có thể đến tắm vòi  ở nhà tắm công cọng Hotel Xòai,  nếu cũng  là  một thực khách quán bar  trên mái nhà Hotel.  Thích thể thao có thể tham dự  chơi đá banh – túc cầu ở Trung tâm Thể Thao.  Những nơi khác đáng ghé qua là các tiệm hớt tóc địa phương. Chẳng hạn, ở chợ Xuân Khánh và Chùa Quảng Đức. Hớt tóc gội đầu chỉ mất nữa giờ, giá từ 5 đến 10 đô la Mỹ.  Ở đây thợ quen thói  là hớt tóc xong mới  gội đầu. Cần Thơ cũng có nhiệu  tiệm  sửa cắt, sơn móng tay manicure and nail shops , đặc biệt ở đường Nguyễn Việt Hồng, hai bên vệ đường trồng cây nối liền với đường Mậu Thân và đường Lý Tự Trọng ở công viên tiêu khiển Lưu Hửu Phước. Muốn đọc sách thì đến tiệm sách lớn như Fahasa gần chợ Xuân  Khánh. Đem theo trẻ nít thì  nên khuyến khích tinh thần sáng tạo của chúng, bằng cách để chúng  sơn – vẽ  trên các hình men gốm nhỏ  ở các tiệm sách lớn và  cho chúng lấy về làm kỷ niệm chuyến thăm viếng. Từ đầu năm 2012,  giới trẻ và sinh viên địa phương đã tổ chức  câu lạc bộ  “ Làm quen, Làm bạn với dân tình Cần Thơ”   qua những nhóm du lịch trên 4 người, các chuyến tham quan  đường Mậu Thân – Cần Thơ , miễn phí tuy câu lạc bộ này nhận tiền biếu – donation, viếng những cảnh quan đẹp đẻ như  nhà thờ Công giáo Tham Tướng , chùa Quảng Đức, nhà thờ Tin Lành Baptist, tiệm bánh Sàigòn Bakery nơi bán bánh mì kẹp- sandwich ngon lành e có khi còn hơn bánh mì Ba Lẹ Ca Li ( ? ), Chợ Xuân Khánh và vùng quanh đường Mậu Thân và  Viện Đại học Cần Thơ . Cũng nên biết là Cần Thơ còn có câu lạc bộ XK club , ở đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều , có những giàn nhạc  âm thanh to tiếng  trang trí đỏ đen diễm lệ, nhưng  rất nhỏ  và như thế có phần  an ninh và lạnh lẽo  hơn các câu lạc bộ khác, có các vũ nữ  khêu gợi  – go go dancers  xinh xắn và  thân thiện. Câu lạc bộ Xe Lôi  ở công viên bờ Sông Hậu , vùng Bải Cát, phường  Cái Khế, quận Ninh Kiều  rộng rải hơn,  chong đèn và hệ thống âm thanh tốt đẹp  tăng cường bằng  ánh sáng laser, mở cửa cuối tuần  cho đến 3 giờ sáng, vui nhộn nhất là từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, không khí trẻ trung , đầy sinh lực nhưng đôi khi  đám đông có phần sơ sài . Câu lạc bộ gôn- golf club  ở Hotel Golf , gần cầu tàu Ninh Kiều và Ngân hàng Trung ương .Đây là một câu lạc bộ sang trọng cho doanh  thương  muốn nghĩ ngơi cuối tuần .

Thương mãi . Cần Thơ hiện có 65 doanh nghiệp thương mãi  xuất nhập khẩu liên hệ với 80 quốc gia trên thế giới.Tổng số hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu năm  2008 là 862 triệu đô la Mỹ ; nhập  khẩu là 620 triệu . Năm 2010,  mức xuất khẩu  đã trên 1 tỉ đô la lên đến 1.087 tỉ  và tiếp tục tăng đến  1.310 tỉ năm 2011. Mức  nhập khẩu có phần giảm đi; năm 2010 là 472.5 triệu và năm 2011 là  4 84.7 triệu . Các hàng xuất khẩu chánh  của Cần Thơ là chế biến  thủy hải sản  ( tôm cá đủ lọai ) , gạo , trái cây ,  giày dép , áo quần  và sản phẩm tiểu công nghệ, Các mặt hàng nhập khẩu chánh là máy móc, thiết bị,  nhiên liệu , phân bón hóa học , các hóa chất, vật liệu dược khoa, thuốc sát trùng  và thuốc diệt trừ dịch bệnh. Cần Thơ có hơn 50 cơ sở tín dụng, ngân hàng, tài chánh và 223 chi  nhánh phụ  giao thương khắp Thành Phố .

Nông ngư nghiệp Cần Thơ

 

Năm 2011,  nuôi trồng thủy sản- aquaculture chiếm 37% giá trị nông nghiệp , chăn nuôi  gia súc – gia cầm chỉ  chiếm 3% và trồng trọt chiếm 58% .  Diện tích trồng trọt là 114000 ha  gồm  lúa gạo , hoa màu phụ  và vườn cây trái. Diện tích trồng lúa  không thay đổi  khỏang 93- 000 –  96 000 ha. Nhưng nhờ trồng 2- 3 vụ lúa mỗi năm nên diện tích tổng cọng trồng lúa năm 2011 là 224  636 ha. Sản lượng hàng năm là 1.1- 1.2 triệu tấn lúa, năm 2011 là 1 289 713 tấn , năng xuất trung bình 5. 7 tấn /ha.  80% gạo Cần Thơ là gạo cao phẩm. Mức xuất khẩu  các năm  2005 – 2010 trung bình mỗi năm  từ 500 000 tấn đến 600 000 tấn gạo. Năm 2011 đã xuất khẩu trên 850 000 tấn gạo như đã nói trên, trị giá  857.6  triệu đô la, trong khi năm 2010 chỉ xuất khẩu 553 000 tấn, trị giá 160 triệu . Cần Thơ nơi thưởng thức ngành nấu nướng ẩm thực dị thường  nước nhà  và cũng là nơi sản xuất rau đậu và trái cây hết sức tươi ngon. Chẳng hạn, Cần Thơ có đủ  lọai xòai, cam,  mít, bưởi –thanh trà, mảng cầu ta  bở hay dai, mảng cầu xiêm, long nhãn, chôm chôm, vú sửa và có thể nhiều lòai xòai riêng nữa, cũng như bon bon-langsat Penang Mã Lai  có phần ngọt hơn hột nhỏ hơn dâu ta, dâu ta ( tiên ) đỏ- rambai….  miền Trung. Dân địa phương mua bán trái cây tại các chợ như Chợ Xuân Khánh. Tổng diện tích trồng rau đậu- vegetable năm 2011 là 6754 ha , sản lượng  86 000 tấn, năng xuất 12.8 tấn/ha. Năm 2011, diện tích các vườn cây trái (  lớn nhất là cây có múi – citrus, xòai , chôm chôm  ) đạt 14 126 ha , sản lượng 80 747 ha. Đáng tiếc là  năm 2011, sản lượng gia cầm gia súc giảm nhiều vì bệnh  truyền nhiễm , giá cả thức ăn cho bò nuôi tăng mạnh.  Số heo đã giảm  từ 135 905 con năm 2005 xuống chỉ còn  116 750 con  năm 2010, nhưng đã lên lại đến  126 131  con năm 2011, tuy chưa bằng con số 2005.  Số lượng gia cầm dần dần phục hồi, lên lại 1 840 500 con năm 2010 và 1 968 490 con năm 2011 ( 555 310 gà và 1372 000 vịt ). Trái lại ngành nuôi trồng thủy sản vẫn tiến đều, các sản phẩm nuôi trồng tăng trung bình một năm  14.2 % . Nhờ ngành công nghệ thủy sản  phát triễn hướng về sản xuất tập trung hơn , áp dụng nhiều cao kỷ hơn, tạo ra những vùng sản xuất lớn hơn  dưới hình thể đa canh –polyculture, nối kết chặc chẻ với  công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ.  Các mô hình  thủy sản xây dựng trên tiêu chuẩn SQF 1000 CM , các tiêu chuẩn an tòan thực phẩm  và  nhắm về GAP, dựa theo các mô hình công nghệ và bán công nghệ ( chừng  30- 35 % ) và luân canh  gây giống trên ruộng lúa, diện tích nuôi trồng thủy sản,  năm 2010  đã đạt 12 550 ha  và  sản xuất 163 380 tấn, gấp hai lần sản lượng năm 2005  chỉ đạt 83 783 tấn. Năm 2011, tuy diện tích thủy sản không tăng  12556 ha,  nhưng sản lượng đến 188 776 ha ,  trong đó diện tích nuôi cá da trơn – catfish là 841 ha  và sản lượng là 162 097 tấn. Trị giá thủy sản năm 2010 là 339 .9 triệu đô la và năm 2011 là 505 .9 triệu đô la . Thành phố Cần Thơ có 102  công ty  giống thủy sản,  cung cấp  900 triệu cá con giống  và 2 tỉ cá bột,  cùng 80 triệu   tôm con giống  hậu ấu trùng – postlarvae( tôm  càng xanh khổng lồ và tôm sú ).  Dù rằng đô thị hóa Cần Thơ  tiến mau lẹ  làm giảm phần nào đất đai dành cho canh tác và nuôi trồng thủy sản, nông ngư nghiệp , tuy không  còn tăng  mau như công nghệ ( trung bình 5 % một năm những năm qua ), nông ngư nghiệp Cần Thơ vẫn còn cơ hội gia tăng 2-5 – 3 % mỗi năm , tuy giá trị ở GDP phải giảm so với công nghệ xây cất và dịch vụ  theo trào, lưu chuyễn hướng nước nhà; nhờ 90- 93 % ruộng đất Cần Thơ đã có tưới tiêu đầy đủ hơn áp dụng thâm canh hơn ( như năng xuất lúa gạo có thể tăng trên 6- 7 tấn / ha trung bình và tại sao không , đạt đến 9- 10 tấn /ha  một mùa vụ , nhất là vụ Đông Xuân  nhiều nhật chiếu hơn … ) , các giống mới cao phẩm và thích nghi môi trường hơn,  nay xuất phát trong nước từ Trung tâm Lúa gạo Ô Môn  thay vì từ IRRI những thập niên trước, và cũng có thể luân canh lớn hơn với thủy sản nuôi trồng kỷ thuật cao công nghệ tính hơn, đa lọai hơn từ các khảo cứu các khoa Thủy Sản Cần Thơ và Sài Gòn ? . Lẽ dĩ nhiên là Cần Thơ phải tăng cường lảnh vực và kỷ thuật nông nghiệp đô thị-  urban agriculture như thủy canh – hydroponics, vuờn hiên , vuờn mái nhà …đang chớm nở khắp nơi trên mọi  đại phố thế giới  cũng như  tăng gia , hiện đại hóa hơn, đa lọai hơn 15 000 ha vườn rau đậu , hoa kiểng và 5000 ha cây công nghệ ngắn ngày Thành phố nhà .

Phát triễn công nghệ, xây cất                     

Công nghệ  Thành phố Cần Thơ tụ điểm vào các ngành  kỷ thuật cao kỷ – hi –tech, công nghệ sinh học – biotech , thực phẩm  và biến chế thực phẩm , các ngành điện – điện tử – kỷ thuật thông tin,  cơ khí , hóa học, bao bì, giày dép,  may mặc và vật liệu xây cất.  Công nghệ và xây cất Cần Thơ  súyt sóat  lảnh vực thương mãi  và dịch vụ,  năm 2011  chiếm  44.6 % GDP  so với 46 %  và hạ lảnh vực nông ngư Thành Phố nhà xuống  thấp khỏang 16, 4 %;  tuy con số này vẫn còn  cao hơn tỉ lệ mong muốn trở  thành một thành phố công nghệ đô thị hóa năm 2020,  trong đó tỉ lệ  nông nghiệp chỉ còn  6- 10 % GDP  mà thôi.  Nhắc lại là năm 1994, tỉ lệ nông nghiệp Cần Thơ là  trên 40 % GDP. Năm 2011, công nghệ  TP Cần Thơ đã góp phần đến 18.14 %  tổng giá trị công nghệ toàn vùng.  Trong số 8  công viên và cụm  công nghệ đã và đang hòan thành và 3 công viên khác  chánh phủ đã cho phép Cần Thơ xây dựng thêm, có thể kể ra:

–      Công  viên công nghệ- Industrial Park, IP  Trà Nóc , diện tích  290 ha nằm trên đường quốc lộ 91  đi An Giang và Kiên Giang,  bên cạnh bờ sông Hà cách phi trường Trà Nóc 1km, cách cảng Cần Thơ 2km, cách trung tâm TP Cần Thơ  về phía Bắc  chừng 10 km. Các công nghệ được ưu tiên phát triễn ở đây là chế biến thực phẩm, cơ khí,  điện và điện tử  chế tạo các  bộ phận  rời máy móc,  công nghệ ô tô, vật liệu xây cất,  hàng hóa tiêu thụ, dược phẩm v.v… Thực tế  IP Trà Nóc chia ra làm hai :  IP Trà Nóc I  xây dựng trước nhất  vào năm 1995, rộng  135 ha ở  phường Trà Nóc, quận BìnhThủy.  Năm  2010,  đã có  117 dự án tổng số tư bản đăng ký  lên đến  328 218 triệu đô la Mỹ!  IP Trà Nóc II, thiết lập năm 1998  , rộng 155 ha ở phường Phước Thới , quận Ô Môn  và kế cận Trà Nóc I. Năm 2010, đã có 54 dự án tổng số tư bản đăng ký là 517 6 triệu đô la Mỹ, nhưng chỉ  có  233 triệu thực sự giải tỏa.

–      IP Hưng Phú , rộng 466 ha, nằm trên sông Hà, cách TP  Cần Thơ  4 km về phía Nam. Các công nghệ được ưu tiên của Hưng Phú  là chế tạo máy móc,  ráp nối thiết bị điện tử  và điện , chế biến nông phẩm, đônglạnh và đóng hộp thủy sản, chế tạo vật liệu xây cất, dược phẩm và  sản xuất đô phấn sáp- cosmetics . Thực tế IP Hưng Phú gồm 3 IP :  IP Hưng Phú I, rộng 262 ha ở phường Tân Phú, quận Cái Răng được phép xây dựng năm 2004,  có 5 dự án ( 3 dự án thực hiện từ trước)  . Năm 2010, 2 dự án đã hoạt động, tổng  số tư bản đăng ký là 90.7 triệu đô la.  IP BMC – Hưng Phú  2A, rộng 134 ha ;  có 3 dự án  tổng số tư bản đăng ký là 4 61.3 triệu đô la, 2 dự án đã họat động năm 2010 . IP Hưng Phú 2B , rộng 78 ha , đang xây dựng năm 2010

–   IP Thốt Nốt bổ sung năm 2008, rộng 146.7 ha ( gồm 4 giai đọan cụm công nghệ, giai đọan I đã họat động ,  giai đọan II   rộng 400 ha) . Đã có 9 dự án tổng số tư bản đăng ký là 125.1 triệu đô la. Trung tâm  Xây cất Hạ tầng Cơ sở đang khai thác giai đọan II của IP Thốt Nốt  gồm  150.5 ha của IP Thốt Nốt, Vùng tái cư Thới Thuận, rộng  24. 23 ha…

–  IP Bắc Ô Môn,  rộng  400 ha, đang điều chỉnh lại, chiếu theo  Đồ Án Kiến Thiết Thành Phố của Ủy Ban Nhân Nhân  cho phù hợp với qui họạch  tổng quát đến năm 2020 và viễn cảnh  phát triễn đến năm 2050.

Irvine, Nam Ca Li – Hoa Kỳ ngày 21 tháng 8 năm 2013 )

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s