Nguyễn Thượng Chánh, DVM & Dược sĩ Nguyễn Ngọc Lan – MÙA TÔM HÙM TẠI CANADA

tôm hùmTại Canada, từ tháng 4 tới tháng 7 hằng năm là mùa tôm hùm (homard, lobster).

Đây là một loại tôm biển.

Nên phân biệt tôm hùm lobster với một loại tôm hùm nước ngọt tương tự mà người ta gọi là crawfish hay crayfish có rất nhiều tại vùng Kentucky và Louisiana.

Tiếp tục đọc