PHẬT TÍCH VÀ LỜI PHẬT DẠY – Tiểu Đệ

image01Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản 2637 năm 2013, thử tìm hiểu Phật Tích và lời Phật dạy, xin trích dẫn như sau: Khi nhắc đến Phật tích có rất nhiều sách báo đã đăng tải rất  nhiều, nhưng có một điểm rất quan trọng  ai ai cũng đều công nhận. Đó là, trước khi trở thành Đức Phật,  Ngài Thái tử Tất Đạt Đa đáng kính trọng và ngưỡng mộ, bởi Ngài sẽ tiếp nối Vua cha Tịnh Phạn để lên làm vua, có ngai vàng, điện ngọc, châu báu và lại còn có vợ đẹp, con ngoan…mà ai cũng kỳ vọng mong muốn, thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả để hoan hỉ xuất gia tìm đường giải thoát cho nhân loại, để ngày nay, Ngài đã có được cả, trên thế giới trọng nể và kính phục.

Nhân đây, xin trích dẫn đoạn quan trọng ngắn gọn cuộc đời thành Phật của Ngài như sau :… Dưới cội bồ-đề (tất-bát-la) cách thị trấn Gaya (Già da) 8 cây số, Ngài lấy một ít cỏ trải tòa ngồi, khi trải cỏ xong, Ngài chỉ Cây Bồ Đề thệ nguyện rằng : “Ta ngồi dưới cây Bồ Đề này nếu không đạt được đạo thì dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi nơi đây” Vì có lời thệ nguyện mãnh liệt đó nên suốt bốn mươi chín (49) ngày đêm thiền định dưới cây Bồ Đề, cuối cùng Ngài đã thắng vượt được mọi ma chướng trong ngoài, tâm trí được khai thông, vào đêm mùng 8 tháng Chạp năm 659 trước công nguyên. (tức đêm mùng 8 tháng Pao-sa, tháng 2 theo lịch Ấn), Ngài liền được giác ngộ Tam minh, từ đầu hôm đến hết canh một Ngài chứng được Túc Mạng Minh Túc là đời trước, Mạng là sanh mạng, Minh là sáng, thấy rõ được tất cả khoảng đời của mình trong tam giới.

               Nửa đêm canh ba Ngài chứng Thiên nhãn minh, thấy suốt được những vật hết sức nhỏ nhiệm, hết sức xa xôi, quá tầm thấy biết của người thường. Thấy rõ con người sau khi chết bị nghiệp dẫn đi luân hồi trong sáu đường,  thấy được rõ tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó.

              Đến canh tư, thấy rõ nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi sao Mai vừa mọc Ngài bừng ngộ chứng được Lậu tận minh. Lậu là rớt, tận là sạch, nghĩa là sạch hết, không còn mầm rơi rớt trong sanh tử nữa, tức là không còn rơi lại trong tam giới lục đạo. Như vậy sau khi chứng được Lậu tận minh, Ngài đã đạt được mục đích giải thoát sanh tử. Ngài biết rõ nguyên nhân nào dẫn chúng ta đi trong sanh tử luân hồi và làm sao dứt sạch được nguyên nhân đi trong sanh tử luân hồi đó, đây gọi là chứng được Lậu tận minh. Khi chứng được minh này, đức Phật tuyên bố Ngài hoàn toàn giác ngộ, thành Phật. Như vậy Phật thành Phật là do Ngài giác ngộ được nơi con người, biết được mình từ đâu đến, khi chết rồi sẽ ra sao về đâu, muốn dứt hết sanh tử phải làm cách nào, tu pháp gì. Ngài biết rõ hết những điều đó, Phật đã đạt được mục đích khi Ngài đi tu là giải thoát sanh tử. Sau khi chứng được Tam minh, Đức Phật rất hoan hỉ vì đã đạt được mục đích khi chứng quả Thượng Chánh Đẳng Giác, Ngài từ kim khẩu Ngài đã nói :Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành tức không những có Ngài đã thành Phật mà tất cả chúng sanh trong sáu cỏi gồm : Trời, Người, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỉ và Súc sanh đều sẽ thành Phật trong tương lai. Đây là lời nói vàng ngọc của Ngài khuyên chúng sanh tiếp tục con đường tu tập đi đến Giác Ngộ như Ngài, chớ không phải chỉ dành riêng có một mình Ngài mà thôi.

           Một điểm đáng lưu ý của người con Phật, trong thời gian 49 ngày đêm Thái tử Tất Đạt Đa với lời thệ nguyện mãnh liệt thiền định nhứt tâm dưới cây Bồ Đề không hề có tụng kinh, niệm Phật, đánh chuông gỏ mõ như các Chùa hiện nay thế mà Ngài Thái tử Tất Đạt Đa đắc quả trở  thành Phật, đáng cho các Phật tử dù xuất gia hay tại gia nên suy ngẫm, để trở thành người con Phật đúng nghĩa của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

            Riêng quý Phật Tử xuất gia ngày nay thường kêu gọi cúng dường để xây dựng Chùa, nhờ vậy trên thế giới ngày nay ở đâu có Phật Tử xuất gia là có thành lập Chùa, đó là công đức vô lượng đáng kính trọng để bảo tồn và phát huy đạo Phật cho người ngoại quốc hiểu biết đến mà tu tập theo con đường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tuy nhiên không giống phương thức của Ngài Thái tử Tất Đạt Đa trước kia đã buông xả vứt bỏ tất cả vật chất, công danh, sự nghiệp…nhất tâm tu tập trở thành Phật cứu độ chúng sinh và Ngài không bao giờ kêu gọi cúng dường để trở thành Phật, mà chỉ bá tánh thấy việc làm của Ngài rất hữu ích mà tự động mang lễ vật Cúng dường.

            Hơn nữa, tôi đã xem các dĩa thuyết pháp thấy một Đại Đức bên VN giảng, khuyên các vị cư sĩ tại gia ngồi dưới nghe biểu phải niệm Phật càng to lớn càng tốt thì sẽ được phước đức vô lượng, không biết Đại Đức đó tu phương pháp gì đây? hoặc đôi khi có Đại Đức thuyết pháp xem thường các vị Phật tử tại gia kém quan trọng hơn Phật tử xuất gia,  các vị cư sĩ tại gia ngồi dưới trọng tuổi đáng làm Ông Bà Cô Bác Cha Mẹ mình, đôi khi có vị đó cũng am tường tu tập lâu rồi, nhưng không có dịp xuất gia, nhưng cũng sẽ là Phật trong tương lai. Bởi Đức Phật Thích Ca đã từng nói : Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành….Ngoài ra, trong dân gian có câu : «Tu đâu bằng tu nhà, thờ Cha kính mẹ hơn là đi tu» và trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy rằng : “Tất cả các điều thiện, không có gì cao hơn là có hiếu, tất cả các điều ác tệ nhứt là bất hiếu” (Bách  hạnh  hiếu  vi  tiên,  vạn  ác  bất  hiếu  vi  túy = 百 行 孝 为 先, 万 恶 不 孝 为 最)  đáng cho chúng ta suy ngẫm vậy.

           Nhân nhắc đến thuyết giảng, tôi đã từng xem coi các dĩa VCD, DVD và Youtube, tôi rất trân trọng kính ngưỡng quý Hòa Thượng : Thích Thanh Từ, Thích Giác Nhiên, Thích Trí Quảng, Thích Trí Quảng, Thích Giác Hạnh, Thích Tri Minh (Na Uy), quý Thượng Tọa : Thích Chân Tính (Chùa Hoằng Pháp VN), Thích Nhật Từ và Sư Cô Như Lan… đã truyền đạt lời Phật dạy, chỉ dẫn phương thức tu tập qua kinh nghiệm rất hữu ích cho những ai muốn đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

             Đó là, một vài tiêu biểu nói lên đây để góp phần xây dựng Chùa và phát huy đạo Phật càng ngày tốt đẹp hơn nữa.

Để tìm hiểu và học hỏi thêm, kính mời quý bà con Phật Tử hoan hỉ xem coi Youtube do HT Thích Thanh Từ thuyết giảng cũng nhắc nhở khuyên chúng ta đi đúng con đường tu tập dưới đây :

           Đức Phật đã dạy chúng sanh quá nhiều, làm sao học để lãnh hội hết được, theo thiển nghĩ chúng ta là người con Phật chỉ học hỏi để biết rõ ràng chánh xác và thi hành áp dụng đúng lời Phật dạy cùng ghi nhớ nằm lòng được hạnh TỪ- BI – HỈ – XẢ để đối xử với nhau thì đời sống chúng ta sẽ được An Lạc và niết bàn hiện tại.

          Hơn nữa, mọi người đều biết được, đã làm con người chỉ sống trên trái đất này một thời gian mà thôi, mỗi người đều có cái căn nghiệp riêng, không ai giống ai, cho nên đừng vội so sánh đời sống người này với người kia rồi bi quan làm cho mất vui cho cuộc sống hiện tại, bởi vì    mỗi người đều có cái hay cái đẹp do tạo hóa sắp bày  không ai thoát khỏi NHÂN QUẢ đưa đến cho một kiếp người.

          Ngoài ra, chúng ta nên nhớ rằng : Dù chúng ta có giàu sang hay nghèo hèn đến đâu, khi chết không thể mang hết vật chất được, mà chỉ mang theo cái Nhân đã tạo ra đời này hiện tại mà thôi…

         Nhân nhắc đến NHÂN QUẢ, nếu năm 1963 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm không tạo nhân ác thì Ông và gia đình Ông không bị quả xấu đau thương như vậy. Thật đau lòng cho dân tộc chúng ta.

            Riêng HT Thích Quảng Đức, các vị tăng ni phải tự thiêu tính đến nay tròn 50 năm (1963 – 2013). Xin kính mời xem trang nhà Hộ Pháp dưới đây :

http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=75&759=3768&59615=4

Nhân mùa Đại Lễ Phật Đản 2637

thử tính phương cách tính như Phật

Lịch và Phật Đản như thế nào?.

          Được biết, Đức Phật Thích Ca thượng thọ 80 tuổi, Ngài sanh vào ngày rằm tháng tư âm lịch năm 624 trước công nguyên, tại Vườn Lâm Tỳ Ni trước thuộc nước Ấn Độ nay thuộc nước Népal và Ngài Nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng hai năm 544 trước công nguyên, cho nên Phật Lịch năm 2013 sẽ là 2557. Bởi vì, lấy 544 + 2013 = 2557. (Phật Lịch 2557).

         Còn muốn biết Phật Đản của năm 2013 sẽ là 2637 Bởi vì, lấy năm Phật lịch vừa thấy ở trên + số tuổi thượng thọ  của Ngài sẽ là  2557 + 80 (tuổi thọ) = 2637 hoặc lấy năm sanh của Đức Phật trước công nguyên là 624 +  2013 = 2637. (Phật Đản 2637).

        Xin tạm ngưng bài này và kính chúc quý bà con mọi Thân và Tâm luôn luôn An Lạc nhứt là Sức Khỏe thật Dồi Dào.

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                  Nam Mô A Di Đà Phật

Tiểu Đệ

Xin trích dẫn hình ảnh dưới đây :

Ảnh: Bảo tháp tại vườn Lâm Tì Ni, Tháp đại giác Bồ Đề Đạo Tràng, và tượng Đức Phật.

Ảnh : Bảo Tháp tưởng niệm nơi trà tỳ nhục thân của Đức Phật

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s