VÔ BIÊN – TOÁN HỌC VỆ-ĐÀ

VedicMathematics1Kinh Vệ-Đà là thánh kinh của Ấn-độ giáo . Đó là một tập gồm  các bài thơ, các bài ca,  các nghi-lễ, … được truyền lại từ hơn 4000 năm ; thời đầu được khẩu truyền và về sau được các tu-sĩ ghi lại bằng chữ « Vệ-Đà » ( một dạng cũ của chữ Phạn ) .

Ông BHARATI KRISHSNA THIRTAJI (BKT) (1884-1960)  là môt nhà học-giả và một trong những lãnh-tụ xuất-sắc nhất của Ấn-Độ Giáo trong thế-kỷ XX . Năm 1908 khi trường Quốc-học ở Rajamahendri được thành-lập thì ông được bổ làm giám-đốc . Năm 1911 thì ông xin từ chức để trở về nghiên-cứu kinh Vệ-Đà và hành-đạo . Sau đó thì ông tuyên-bố rằng nhờ nhiều năm khổ công nghiên cứu kinh Vệ-Đà, ông đã tìm thấy trong đó 16 « kinh » (Sûtras) và 13 hệ-luận (corollary) ghi chép một hệ-thốngvề toán-học Tiếp tục đọc