Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) & Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

Vietnamese American Scholarship Fund (VASF) & Center for the Encouragement of Self-Reliance (CESR)

Address: dlp.vasfcesr@gmail.com and cesr.trustee1@yahoo.com

Ngày 24 tháng 12, 2012

Thưa quí vị,

Chúng tôi cảm ơn quí vị đã nộp đơn theo lời mời của chúng tôi viết ngày 31 tháng 8, năm 2012. Trong thư đó chúng tôi mời quí vị làm việc giúp đỡ người Việt thiếu may mắn để cộng hưởng số tiền từ 1.000 USD tới 10.000 USD khi chúng tôi đóng góp, bằng cách vận động có thêm tiền và thêm người hoạt động từ thiện nhiều hơn là trong năm 2012.

Trong thư này chúng tôi tóm tắt cách duyệt xét các đơn đồng ý cộng hưởng và cách chúng tôi chọn lựa những đối tượng được coi là có thể làm việc hiệu quả giúp ích người Việt thiếu may mắn.

Trước hết xin quí vị thông cảm chúng tôi chỉ là những công dân bình thường, may mắn là đã tránh được những tang thương của chiến tranh, đã làm việc và dành dụm từng đồng để nay dùng vào việc này thay vì để lại cho con cái vì chúng cũng đã may mắn được ăn học và làm việc tự nuôi thân. Chúng tôi không thể làm hết mọi việc, và cũng như mọi người, chúng tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo và khách quan.

Chúng tôi đã thách đố sự cộng hưởng của 49 hội đoàn từ thiện trong số 68 đơn, với một số tiền tổng cộng là 376.200 USD

Có tất cả là 68 đơn đề nghị cộng hưởng và chúng tôi đã chọn 49 đơn (72%) để gửi số tiền 376.200 USD. Như vậy là ngoài việc làm hằng năm của quí vị, lời hứa cộng hưởng của quí vị đã làm tăng sự giúp đỡ trong năm 2013 cho người Việt kém may mắn là gấp đôi gấp ba số tiền chúng tôi đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi tiền này trước ngày 31/12/2012 hoặc bằng ngân phiếu hoặc bằng điện. Đối với các hội tại Việt Nam không có địa chỉ rõ ràng, chúng tôi sẽ gửi qua một hội bạn.

Sắp loại các đơn đồng ý cộng hưởng

Các đơn gửi tới chúng tôi đồng ý cộng hưởng có thể liệt vào các loại sau:

1. Các hoạt động giúp người Việt và cộng đồng Việt trên đất Mỹ và Canada.

2. Các hoạt động giúp người Việt bị nạn tại Đài Loan, Mã Lai, Thái Lan, Nga, và các nơi khác trên thế giới.

3. Các hoạt động giúp nạn nhân bị buôn bán hoặc có thể bị buôn bán làm nô lệ tình dục.

4. Các hoạt động giúp người nghèo và người bệnh.

5. Các hoạt động xây trường, đào tạo nghề, hoặc phát học bổng.

6. Các hoạt động giúp người nghèo sản xuất, buôn bán tự lập.

7. Các hoạt động giúp đào giếng hoặc lọc nước sạch, làm vệ sinh môi trường, hoặc làm tường làm mái cho học sinh hoặc người bệnh.

8. Các hoạt động lập nền tảng cho một xã hội công dân, hòa giải hòa hợp, công bình, dân chủ, văn minh.

Điểm mạnh và điểm yếu của các đơn

Điểm mạnh của các đơn là dễ nhận ra: Mọi hoạt động của người Việt từ thiện đều chứng tỏ tấm lòng không ích kỷ, đem thì giờ và tiền bạc của mình và quyên được nơi bạn bè để giúp cho những người Việt kém may mắn, dù là những người xa lạ. Những công tác này là việc mà lãnh đạo chân chính ai cũng làm và lãnh đạo trở thành vĩ nhân nếu biết dùng tài nguyên quốc gia và thì giờ tại chức để làm thật nhiều những việc đó cho lâu dài bền vững. Chỉ có vậy trong nhiều năm bền bỉ liên tiếp thì ta mới có thể đạt được trình độ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bình, dân chủ, văn minh” như ta thường tung hô.

Các điểm yếu của nhiều đơn gồm:

· Không thực hiện được sự cộng hưởng năm trước và cũng không báo cáo.

· Tuyên bố “hội được điều kiện cộng hưởng” nhưng không diễn tả bằng cách nào có thể tuyên bố như vậy. Rất nhiều đơn lặng lẽ bỏ qua điều kiện là phải tìm được TIỀN THÊM và NHIỀU người tình nguyện HƠN năm trước để tương xứng với số tiền thách đố.

· Dùng người được giúp đỡ hoặc quan chức viết thư ủng hộ, cho như vậy hội được đòi hỏi là phải có người “đáng kính trong cộng đồng” đề cử.

· Dùng một hội viên trong Hội Đồng Quản Trị làm người đề cử mà không biết rằng như vậy là có mâu thuẫn lợi ích.

· Viết một thư mẫu cho “người đáng kính” điền vào.

· Không cho việc trả lương cho nhân viên là phí tổn “G&A” (phí tổn của hạ tầng cơ sở), một việc mà đơn cam đoan là đã có sẵn hạ tầng cơ sở.

· Không có dấu hiệu gì là đã cố gắng làm việc chung với một hội đoàn khác để cùng thực hiện mục đích nhưng ít tốn kém hơn.

Các trường hợp bác đơn

Chúng tôi phải chọn lựa người/hội cộng hưởng với chúng tôi, bởi vì chúng tôi không thể làm với tất cả mọi người nộp đơn. Mặc dầu chúng tôi vẫn có ngoại lệ, việc chúng tôi bác một đơn nào đó có thể vì một hay nhiều lý do sau:

1. Các hoạt động có vẻ liên quan tới chính trị, hoặc có thể suy diễn là có tánh cách chính trị, làm lu mờ mục đích không chính trị của chúng tôi đã nêu rõ ràng.

2. Các hoạt động có liên quan tới chính phủ, hoặc do cán bộ của chính phủ điều khiển. Gửi tiền trực tiếp cho họ thay vì gửi cho người dân có thể làm lu mờ mục đích của chúng tôi đã nêu rõ ràng.

3. Các hoạt động tại ngay địa bàn của Trung tâm Khuyến khích Tự lập (TTKKTL) và cũng làm giống như hoạt động của TTKKTL (Nhưng nếu hoạt động giống như TTKKTL tại một địa bàn khác thì không hề bị bác đơn).

4. Đơn nộp trễ, hình thức không theo chỉ dẫn, hoặc nội dung có vẻ bày vẽ, không thực tế, hoặc không đồng nhất từ mục này tới mục khác.

5. Có chương trình to lớn không cần thêm gì nơi chúng tôi.

6. Không cộng hưởng số tiền được nhận cuối năm 2011.

7. Không dùng tiền thách đố và cộng hưởng làm những việc đã đề nghị.

Cách chúng tôi định đoạt số tiền thách đố

Chúng tôi hứa là sẽ đóng góp từ 1.000 USD tới 10.000 USD. Chúng tôi dùng các phương cách sau định đoạt số tiền thách đố khi một hội/ nhóm người đã được lựa chọn:

1. Hội/ người được lựa chọn có sức tìm được TIỀN thêm và người thiện nguyện THÊM so với năm ngoái không?

2. Hội/ người được lựa chọn có sức bành trướng công tác lâu dài mà không cần tới số tiền chúng tôi thách đố không?

3. Việc được lựa chọn này giúp được bao nhiêu người?

4. Những người được giúp đó có thể được người khác, hội khác giúp không?

5. Những người được giúp đỡ có thể giúp đỡ người khác trong tương lai không?

Những việc làm tiếp

Chúng tôi đã trả lời cho mỗi hội/người nạp đơn.

Nếu quí vị không được chọn lựa, chúng tôi viết lý do để quí vị làm đơn và công việc tốt hơn cho lần sau nếu còn muốn nộp đơn. Xin quí vị hiểu là chúng tôi có thể sai lầm, nhưng cho tới năm sau, chúng tôi không muốn có cãi cọ bất đồng với bất cứ ai.

Nếu quí vị được chọn lựa, chúng tôi có vài điều kiện đơn giản và vài đề nghị. Mục đích của chúng tôi là kiểm soát các điều kiện và giúp cho quí vị lớn mạnh và làm việc có hiệu quả hơn để người dân được nhờ. Các điều kiện rất giản dị phải nộp sớm để ăn nhập vào công tác ngay từ đầu năm.

Quí vị có thể được mạng VA-NGO giúp

Mạng lưới của Liên hiệp các tổ chức phi chính phủ của người Mỹ gốc Việt là va-ngo.org. Thành viên của mạng này làm việc từ thiện như hầu hết quí vị. Chúng tôi mong quí vị khảo sát mạng này (rất đơn giản vì là tự nguyện), gia nhập làm hội viên, và tham dự các buổi tập huấn. Đặc biệt chúng tôi mong các hội thuần túy dân sự trong nước bắt tay với một hội ngoài nước để chung sức làm tốt hơn cho người Việt thiếu may mắn.

Giúp đỡ từ Trung tâm Khuyến khích Tự lập (TTKKTL) tại Huế

Chúng tôi thành lập và quản lý TTKKTL từ năm 1999 tại Huế. Cho tới nay chúng tôi đã giúp được hơn 20 ngàn gia đình sản xuất buôn bán tự lập. Ngoài ra chúng tôi cũng xây trường học, bắt nước sạch cho nhiều làng xã; và trao học bổng, tặng áo ấm, dạy bơi cho nhiều ngàn học sinh. Chúng tôi đã cộng tác với nhiều hội đoàn làm việc tại Huế, như Friends of Hue Foundation, Pacific Links Foundation, COVN, and East Meets West Foundation.

Chúng tôi rất mừng là hơn 50% các hội đoàn từ thiện đã có công tác tại Huế. Điều này chứng tỏ người dân và chính quyền Huế đã biết đón chào các hội từ thiện phi chính phủ hơn là các vùng khác. Điều này cũng chứng tỏ tấm lòng yêu quê hương của những người gốc Thừa Thiên-Huế sống rải rác khắp nơi nhưng luôn luôn tụ hội để chia sẻ tình yêu Huế. Cũng vì Thừa Thiên-Huế được chiếu cố nhiều như vậy, chúng tôi không thể giúp hội nào làm các việc y chang việc chúng tôi làm ngay tại Huế. Nhưng chúng tôi cộng tác với những công việc khác nhau, và với hoạt động y chang nhưng ở địa bàn khác. Như vậy là lợi cho người dân có nhu cầu.

Xin liên lạc với TTKKTL tại Huế qua ông giám đốc Phan Văn Hải, vanhaiphan@gmail.com.

Cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn quí vị đã liên lạc trong chương trình “thách đố – cộng hưởng”. Chúng tôi kính trọng và ủng hộ các việc làm nhân đạo của quí vị.

Xin quí vị đã nhận thách đố – cộng hưởng đừng quên là quí vị cần gây quỹ và tìm thêm cộng tác nhiều hơn là năm ngoái, ít nhất là tương đương với số tiền chúng tôi đóng góp. Và cũng xin quí vị nhắc người địa phương là họ cần cộng hưởng các việc làm giúp người dân của quí vị, cùng là nhắc nhở người được giúp là cần phải giúp đỡ người khác khi có thể.

“Nhiễu điều phủ lấy giá hương; Người trong một nước phải thương nhau cùng!”

“Lá lành đùm lá rách; Con chị cõng con em!”

Kính thư,

Phùng Liên Đoàn, PhD, PE; thành viên Hội Đồng Quản Trị VASF và CESR

Appendix

Names and addresses of organizations that accepted the challenge to increase efforts to help Vietnamese in need

(Note: We have blacked out those organizations that do not wish to have their names published)

Hội đồng ý cộng hưởng Tên và địa chỉ liên lạc Việc làm từ thiện giúpngười Việt kém may mắn
1. Asian American Center of Santa Clara County (AASC) 1735 N. First Street Suite 255 San Jose, CA 95112MyLinh Pham, mylinhpham1105@yahoo.comTel: (408) 347-1151; M: (408) 529-1742 Anti-gang program and parents/ community gang prevention forum in San Jose area. Serve 500youths exhibiting high-risk behaviors and youths committing intentional acts of violence
2. AssociationVietnamienne Entraide Et Solidarite(AVNES) 15 Court de Julliotes,#106 94700 Maisons-AlfortFrance. Giang Marc, info@avnes.org; Micro loan, biogas, sawdust hog house
3. BPSOS – Atlanta – Community Clinic 4052 Spalding Hollow, Peachtree Conner, GA 30092Dr. Dich Nguyen dichnguyen@comcast.net404-918-8202 Medical screening, diagnostic/lab tests, prescription, and health education for low income Vietnamese community in the greater Atlanta area
4. BPSOS – Atlanta – Mentoring Asian Youth Project 6107 Oakbrook Pkwy, Norcross, GA 30093Trinh Phamtrinh.pham@bpsos.org; 770-458-6700 Helping at-risk youth in the greater Atlanta community
5. BPSOS – Bangkok – RCS Initiative 160/593 Silom Road, Suriyawong, Bangruk, Bangkok, 10500Atty. Lan Nguyen lan.nguyen@bpsos.orgTel: 66-84 764 1911 Help for Vietnamese refugees in Thailand in cooperation with Thai humanitarian organization RCS and UN
6. BPSOS – California 7431 Bolsa Ave., Ste. 220, Westminster, CA 92683Tiffany Nguyen Budzinski, tiffany.nguyen@bpsos.org; Tel: 704-248-7431 Citizenship instruction program and ESL classes for the VN community in Orange County.
7. Church ATIP-NV Address sensitive Help efforts to fight human trafficking to China and Taiwan
8. Church ATIP-SV Address sensitive Help efforts to fight human trafficking to Cambodia, Malaysia, Taiwan, South Korea
9. BPSOS – Houston 11360 Bellaire Blvd, Suite 910, Houston, TX 77072Vinh Ho vinh.ho@bpsos.orgTel: 281-530-6888; M: 832-300-5547 Provide job skill development for Communities Against Domestic Violent Program
10. Disallowed due to possibility of being mis-understood as political Name and address sensitive To support torture victims in Bangkok
11.CAMSA – Malaysia No. 34 Jalan SS 20/26 Damansara Utama Petaling Jaya 47400 Selangor, MalaysiaDaniel Lo, Country Managerdaniel.lo@bpsos.org; Tel:+60122186051 Legal and physical assistance for Vietnamese laborers and trafficked women in Malaysia
12. CAMSA Hội người di cư và di công tại Đài Loan 4F, No. 186, Sec. 1, Zhongshan RdShulin District, New Taipei City 238, TaiwanPhù Ngọc Thanh camsa.taiwan@gmail.comTel: 886 2 2682-0679 Networking Vietnamese brides and trafficked laborers to provide support to those in need
13. CAMSA in Taiwan Vietnamese Canadian Centre Suite 1 – 885 Somerset St. West, Ottawa, ON K1R 6R6 CANADADr. Can D. Le, ldcan2006@gmail.com el: (613) 230-8282Operated under Taipei Women’s Rescue Foundation (TWRF):Justine Wang2505 E Arkansas Ln.Ste 119

Arlington Tx. Michael Dao,CPA , Founder

(817) 501-8345 gop1bantay@yahoo.com

In VN: 118/83/C3 Bach Dang str, Ward 24, Dist Binh Thanh, HCMC; Phó Thị Phương Anh

Tel 09 1969 1922

Working with professionals to assist victims of trafficking, men and women
14. Community Builder Group – Teresa Charities in USAGóp Một Bàn Tay 2505 E Arkansas Ln.Ste 119Arlington Tx. Michael Dao,CPA , Founder(817) 501-8345 gop1bantay@yahoo.comIn VN: 118/83/C3 Bach Dang str, Ward 24, Dist Binh Thanh, HCMC; Phó Thị Phương Anh

Tel 09 1969 1922

Free English and Computer classes to the poor in Vietnam: Thanh Hoa, Hue, Ben Tre
15. Disallowed due to possibility of being mis-understood as political Name and address sensitive Help for victims of land disappropriation
16. Diasporic Vietnamese Artists Network (DVAN) 1 Aztec Street, San Francisco, CA 94110www.dvanonline.comIsabelle Thuy Pelaud. isabellepelaud@gmail.comTel: 415-608-7855 Publish an anthology of women artists in VN diasporas.
17. Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức – (Mổ Mắt cho người nghèo) 322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.Quách Nguyễn Lan Chi, tranquachi@yahoo.comĐT: (84-4) 6299 7130. – Fax: (84-4) 3931 8608M: 0933 163 988 : Eye surgeries for 700 poor patients in Vietnam
18. Đoàn Y Bác Sĩ Thiện Đức – (Mổ Tim cho trẻ em nghèo) 322/16/20 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Heart surgeries for 40 children in VN
19Disallowed due to large size and top standing among all organizations Name and address sensitive Breath of Life (BOL) program to provide continued positive airway pressure (CPAP) machines to hospitals to care for sick newborn in VN
20. Disallowed due to non-compliant application Name and address sensitive Teach English, give scholarship, and open learning center in VN.
21. Enfants et Développement 214/27H Dien Bien Phu, Binh Thanh Dist, HCMCVincent DOUBRERE, vincent.doubrere@enfantsetdeveloppement.orgTel: 08-35147263Mobile: 0126 554 90 84 Promote access to the existing health, education, family welfare services. Provide tools and information necessary for people in district 8 of HCM city to solve their own problems
22. Disallowed due to being understood as affiliated with the goverment Name and address sensitive Teach life skills to grade school students with stress gender equality. Very impressive.
23.Friends of Hue Foundation (FHF) PO Box 1823San Jose, CA 95109Thien Nhien Luong, pres; luongnhi@yahoo.comJenny Do, chair; JennyDolaw@yahoo.com

408-915-9299

Campaign to raise fund to maintain the shelter and vocational training facilities for abandoned children in Hue
24. Giving It Back To Kids 122 Luong Nhu Hoc street, Hoa Cuong Bac ward, Hai Chau district, Da Nang, VNRobert robert@givingitbacktokids.orgTel: 84.511.3622.337Mobile: 1714.423.3515 Help pregnant girls and single moms to pursue education and to lead a self reliant life
25. Good Samaritan Medical and Dental Ministry (GSMDM) 1724 Crystal Ridge Court, Riverside, CA 92506Tel: 951.784.7406, Fax: 951.784.74094343 Market Street, Riverside, CA 92501Vien D. Doan, D.O. drdoan@gsmdm.org Healthcare and facilities in Cao BangTrain snf provide life changing surgicalcare
26. Disallowed due to duplication of TTKKTL at the same location Name and address sensitive Provide microloans, scholarships. Help and train poor and handicapped people in frog breeding.
27. Hội Tương thân Tương trợ &Tổ Công tác Tự nguyện Bát tràng Làng Bát tràng Xã Bát tràng Huyện Gia lâm, Hà nội, VNLê Văn Dũng ; levandung3010@yahoo.com.Mobile: 0122 891 2723 Build toilets for 19 clans in Bat Trang.Build public toilets.Cleanup river banksMicro-loans
28.Disallowed due to appearance of being affiliated with the government Name and address sensitive Build fence, gate, and play yard for a primary school
29. Disallowed due to appearance of being affiliated with the government Name and address sensitive Earth worm breeding
30. Disallowed due to appearance of being affiliated with the government Name and address sensitive Training for a self assessment group formed by private citizens to inspect work of contractors working on government projects
31. Institute for Civic Education in VietNam (ICEVN) 9888 Bissonnet St. Suite 660Houston, TX 77036Truong Duy Nong, truongnong@icenv.orgPhone: (713) 271-2728 Provide on-line courses and workshops on leadership, entrepreneurship, and civic education for students, teachers, and young professionals residing in Vietnam.
32. Disallowed due to understanding as political Name and address sensitive Assistance to political prisoners
33. Kids Without Borders Sơn Michael Phạm smp@kidswithnoborders.orgP.O. Box 24,Bellevue, WA 98009(423) 836-5354; M 206-484-4830 Support and build capacity for Teach Me to Fish program to help underserved children to be self reliant
34. KhoaHocNet Phuong Ton; tonwordpress@gmail.com Scholarships to poor college and high school students in Vietnam
35. Know One Teach One (KOTO Vietnam) KOTO Saigon Training Centre829 Huynh Tan Phat Street, District 7, HCMCTel: 84 8 3773 8577; kotosaigon@koto.com.auCameron Hancock, Welfare Dir, KOTO Intnl

cameron.hancock@koto.com.au

 

Sponsor trainees from disadvantaged backgrounds for the 24 month hospitality training, life skills;English language at KOTO restaurants in Hanoi and Saigon.
36. Mai Tâm Shelter 23 đường 15, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ ĐứcTel: +84 8 62833010; maitamcenter@yahoo.comDr. Robert E. Morris,morriskwt@yahoo.comFr. John Phuong Dinh Toai, jtoaimi@yahoo.com

Tel: +84 8 39330183; M: +84 908603503

Clinical, nutritional, educational, child protection, socio-psychological help for Orphans and Vulnerable Children affected by HIV/AIDS)and their mothers.
37. Martino-Orphans Giáo xứ Quần Lạc, Xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định, Viet NamLinh mục Giuse Phạm Đức Tiến martinoorphan@gmail.com; ĐT: 094 441 4027 Provide support on education for 40 children 10-18 years old at the orphanage and production farm. Purchase furniture for classroom and center.
38. National Organization of Vietnamese American Leaders (NOVAL-DFW) 2107 Sherry Street, Arlington, TX 76010Dan M. Trần, dtran@alltaxllc.com817-459-0771 Support “500 in 5” to empower 500 future leaders in community organizing, political engagement, and economic development.
39. Nhân Ái Clinic Lê Qúy Ngưu và Trần Thị Như Đức,12 Nguyễn Duy Trinh, Thành phố Huế.lequynguu2004@yahoo.comDT: 0127 800 1337 M: 098 405 744 Provide free medical treatment to the poor, mostly by acupuncture and traditional medicine Needs medical equipments and clinic furniture
40. OneVietnam Network 2200 Powell Street, Suite 900Emeryville, CA 94608Gwen Uyen Nguyen, Development Directorunguyen@onevietnam.org; (415) 448-6674

www.onevietnam.org

Support on-line matching grant program to allow donors to create matching grant to their favorite charity and then track the grant’s progress live on-line.
41. Disallowed due to understanding as low priority Name and address sensitive Using DNA to connect long separated people
42. Pacific Links Foundation Sobrato Center for Nonprofits, 534 Valley Way, Milpitas, CA 95035Diep Vuong dnvuong@pacificlinks.orgTel: 510-435-3035; M: 415-305-7126 To increase the availability and quality of reintegration assistance for returning survival of human trafficking
43. . Disallowed due to possibility if being mis-understood as political Name and address sensitive Assistance to prisoners of conscience
44. Project Vietnam Foundation 11100 Warner avenue suite 116,Fountain Valley, CA 92708Dr.Quynh Kieu, qkieu@projectvietnam.org(714)641-0850, M (714)724-0850 Support a model project for Clean Water created with local materials and sustainable by local residents and Health Education in Yen Bai province
45. Red Dream project Hanoi, VietnamViviana Lopes vmglopes@gmail.comMobile: 01242058409 Continue to support native and foreign professionals in Hanoi help Ta Phin House for Red Dao. Endeavor to provide items for sustainable bio-dynamic farming and market
46. Scout Council – Vietnam Phạm Thanh Hiệp10/9 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận, HCMCthanhhiepscout@gmail.com; Ph: 84 8903915160 Revive the Scout organization and train new leaders in the northern and Tay Nguyen areas.
47. Disallowed due to questionable technology Name and address sensitive biomass gasification to reduce offgas pollution at brick-making communities
48. Sunflower Mission P.O. Box 1385, Stafford, TX 77497Quyen Ma Hasenmyerquyen@sunflowermission.org ;Tel: 713-478-9240 Build 10 classrooms & give 1000 scholarships per year
49. The Compassion Flower (TCF) Hoa Nhân Ái Bích- Ngoc Nguyễn, Treasurer and co-founder712 Hight Point Loop; San Ramon, CA 94582nbn.tcf@gmail.com; tcf.ngo@gmail.com Support underprivileged students in remote villages of Central Viet Nam. Also help trafficked survivors, the sick and the poor
50. Tịnh Đức Nursing Home Thích Nữ Diệu ThànhTổ 3 Dân phố, Khu vực I, Phường Thủy Xuân, Huế,ĐT: 54.3836083; chuatinhduc.hue@gmail.com Help support 30 elderly people. Build the kitchen using gas. Provide heaters for the old.
51. Disallowed due to non compliant application Name and address sensitive Translate and reproduce books for 10 orphanages.
52. TranNhanTong Academy 98 Chest­nut str #1, Bea­con Hill, Boston, MA 02108Nguyễn Anh Tuấn/Nguyễn Thúy Hàtuan_nguyen@hks.harvard.edu / ha.nguyen@openminds.vn8572468189; 84 902288999 (Mr. Tuấn)

+84 983841999 (Ms. Hà)

Promote world peace and peace for Vietnam through reconciliation and cooperation
53. Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập Huế ( TTKKTL 9/76 Hùng Vương – TP Huế, Việt NamPhan Văn Hải, vanhaiphan@gmail.comDT: (84) (054) 3 846 145; HP (84-914019797) Provide green/clean environment and self reliance to the Thuy Xuan kindergarten by planting tree/bushes around the school and grow vegetable garden for foods
54. Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục HT số 22 Bưu điện Tân Bình TP. Hồ Chí MinhTrần Thị Kim Thoatsgtgd@gmail.com; DT: 0916 373 780 Provide some basic books to remote and poor area in VN. Conduct Reading Movement
55. Viet Dreams P.O. Box 360624 Milpitas, CA 95036Khac-Quan NguyenKhacQuan@VietDreams.org; Tel: 408-410-4920 Provide water filtration systems and maintenance for schools and orphanages in Da Nang and Kontum
56. Viet Hope, Inc. 423 Brooklyn Ave., #199, Boston, MA 02215Lynn Huynhlynn@viethope.org; Tel: (617) 285 2185 Provide scholarships for university students and maintain a Youth Development Program and VN
57. Viet Kids 17130 San Mateo Street, Unit B12Fountain Valley, CA 92708helpthevietkids@gmail.comNguyễn Hữu Bảo Quốc; ĐT: 714-442-4993 Provide scholarships for poor and handicapped children in VN
58. Vietnam Health, Education and Literature Projects (VNHELP) 500 E. Calaveras Blvd, # 235, Milpitas, CA 95035Thu Anh Do, Executive Directorthu@vnhelp.org; Tel (408) 586 – 8100 Continue motorbike vocational training program to help young men become skilled motorbike mechanics and find steady employment.
59. Vietnamese American Cancer Foundation 17150 Newhope Street, Ste. #502, Fountain Valley, CA 92708Becky Nguyen, Exec Dir.; beckynguyen@vacf.orgTel: 714.751.5805; M: 714.392.3836 To provide temporary, emergency financial assistance to disadvantaged cancer patients in Orange County community.Develop “Ask the Doctor” website
60. Disallowed due to non-compliant application Name and address sensitive Teaching English through the Internet to refugees in Thailand and people inside Vietnam
61. Vietnamese American Foundation (VAF) 1117 Herkimer, Houston, TX 77008Nguyễn Đạc Thành, tdn.vaf@gmail.com Find and return remains of former VNCH officers who died in captivity. Renovate Bien Hoa Cemetery and Memorial
62.Vietnamese American NGO Network(VA-NGO) VA-NGO.netDr Quynh Kieu, pres., Cathy Lam, principal contactcathylam@va-ngo.org(714-330-3589) Network Vietnamese American NGOs to be connected and efficient. Campaign to raise funds for VA-NGO Health Education Initiative program in VN
63. Disallowed due to understanding of using grant money as G&A activities Name and address sensitive Develop future leaders in the Vietnamese community in Canada in 7 major cities
64. Disallowed due to non-compliant application. Name and address sensitive To support disadvantaged youths to attend VN-focused summer camp.
65. Vietnamese Friendship Association 7101 Martin Luther King Jr. Way South, Suite #212, Seattle, WA 98118Office Tel: 206-760-1573Vu Le vu.le@vfaseattle.org; 206-802-5500James Hong james.hong@vfaseattle.org

253-234-4393

Support Community Action Research and Empowerment (CARE) Project to develop a new generation of Vietnamese youth to participate in the mainstream. Provide information about the community in King County, WA
66. Disallowed due to non-compliant application Name and address sensitive Support Sunday tutoring of Math and English for the youths from low income families in the community.
67. Wildflower Home Michael and Elizabeth Thaibinh228 Moo 4, Ban Pa BongT. Maekhue, A. Doi Saket,Chiang Mai 50220 Thailand

elizabeth_michael@wildflowerhome.net

Support Vietnamese refugees in Chiang Mai, Thailand with food, shelter, clothing and health care. Provide education & job assistance.
68. Disallowed due to possibility if being mis-understood as political Name and address sensitive Assist certain refugees and their friends inside VN to do learn and practice features of a civil society.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s