Nguyễn Phú Thứ – Diễn Tiến Bầu Cử Tổng Thống Pháp 1912 và Ông François Hollande đắc cử Tổng Thống 52%

Chào mừng tác phẩm Tìm Hiểu Đời Sống An Lạc vừa bổ túc hoàn thành
Thời xa xưa, Ông bà mình thường khuyên các con cháu, liệu cơm gấp mắm để áp dụng cho sự sống ở đời, tức Tri túc, tri chỉ    ,   (Biết đủ, biết thôi), đến thời Cụ Nguyễn Khuyến (sanh 15-2-1835 và mất 5-2-1909), quê làng Yên Đổ, nay huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. biệt danh Tam nguyên Yên Đổ, (Bởi vì, năm 1864, Cụ đỗ đầu cử nhân (Giải Nguyên) tại Hà Nội mãi đến năm 1871, Cụ  mới đỗ Hội NguyênĐình Nguyên (Hoàng Giáp) cho nên được thiên hạ gọi Cụ Tam Nguyên Yên Đổ). Cụ đã làm bài thơ trào phúng Mẹ mốc để gởi cái tôi của mình rất tài tình, xin trích dẫn sau đây :
Mẹ Mốc
So danh giá ai bằng mẹ Mốc,
Ngoài hình hài, gấm vóc chẳng thêm ra,
Tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà,
Làm thế để cho qua mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu như mĩ ngọc,
Tâm trung thường thủ tự kiên kim
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Giữ son sắt êm đềm một tiết.
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết,
Mảnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ,
Đắp tai ngảnh mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây.
Khôn kia dễ bán dại này!
Riêng Ông Nguyễn Phú Thứ, sanh năm 1943 Quý Mùi, giáo sư toán đệ nhị cấp, nhiệm sở cuối cùng Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá Kiên Giang. trước khi vượt biên đến Pháp mùa hè 1979 Kỷ Mùi. Ông có ý chí, tận tâm tận lực nghiên cứu chuyên cần để học hỏi qua nhiều tài liệu, tác phẩm giá trị của các tác giả hữu danh xem như bậc thầy đi trước và các bậc thức giả, các thân hữu xa gần khắp nơi khuyến khích, Ông bắt đầu mạnh dạng cầm bút từ  năm 1980 Canh Thân đến nay trên 30 năm, đã đóng góp rất nhiều đề tài khác nhau về : Phong Tục Tập Quán, Tử Vi Đẩu Số Ngôn Ngữ học, nhờ vậy, các báo và trang nhà Việt Ngữ thường thấy các bài viết của Ông, xin trích dẫn đơn cử như sau :

http://hlnguyenphuthu.over-blog.com/

http://www.nuiansongtra.com/index.php?c=author&a=187

http://www.phatgiaodaichung.com/Bai2011_04/003Hanlamnguyenphuthu.htm

http://minhho.minhhodao.perso.neuf.fr/page117.0.html

http://my.opera.com/aihuuninhthuan2/blog/index.dml/tag/nguyen%20phu%20thu-van

http://www.vietnamexodus.info/vne0508/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=5

http://daovang.free.fr/VanHoaLacViet.html

http://vietnam4all.net/viet_culture.htm

http://vietnam4all.net/  –  

http://vietnam4all.net/video_Tet.htm

http://huongduongtxd.com/trang_don_xuan_thin.html

http://www.trieuthanhweeklymagazine.com/bienkhao/bienkhao.html

http://son-trung.blogspot.com/2012/01/tieu-e-phong-tuc-tet.html

http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=48&759=2910&59615=4

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=36

http://www.saigonecho.com/main/doisong/tailieu/3256                 

http://www.saigonecho.com/saigon1945/tailieu/nam_thin_chuc_tet.pdf

http://chimvie3.free.fr/46/NPT

http://www.google.com/search?tbm=isch&hl=fr&source=hp&biw=1440&bih=686&gbv=2&oq=Han+lam+Nguyen+Phu+Thu+&aq=f&aqi=&gs_sm=12&gs_upl=4922l4922l0l6625l1l1l0l0l0l0l78l78l1l1l0&q=Han%20lam%20Nguyen%20Phu%20Thu

                   Sau đó, dùng con Chuột nhấn nơi hình ảnh, thì nó sẽ hiện lên bài viết đó. 

Hơn nữa, với nhiều công trình biên soạn và hoạt động Văn hóa Việt Pháp, cho nên được trang nhà Tự Điển La Rousse  giới thiệu như dưới đây :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Nguyen_Phu-Thu/11027558

                  Học giả Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ

Giáo Sư & Nhà Văn (Professeur & Écrivain)

Huy Chương và Hội Viên :

     Chương Mỹ Bội Tinh 2010

   Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres           

          Bắc Đẩu Bội Tinh 2007

   Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

            Đệ Ngũ Đẳng Hàn Lâm 2003

   Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Membre de la Société d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur et de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques & de l’Ordre des Arts et des Lettres. il a signé 20 ouvrages et de six livres déjà dans cadre de la francophonie.

Được biết, năm 2010 Canh Dần, Ông đã cầm bút được 30 năm (1980 – 2010), với bút hiệu Hàn Lâm, đến năm 2012 này Ông bước vào thất thập cổ lai hy, là cư sĩ tại gia đã hiểu biết cuộc đời vô thường, mỗi con người chỉ sống một thời gian mà thôi, cho nên không một ai tránh khỏi Sanh Lão Bịnh Tử. Từ đó, Ông noi gương người xưa, phải  Tri túc, tri chỉ    ,   (Biết đủ, biết thôi), vì thế Ông không dùng bút hiệu Hàn Lâm nữa mà thay vào bút hiệu mới Tiểu Đệ cho tới ngày nay, bằng chứng Ông vừa bổ túc tác phẩm chót TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC năm 2012 đã hoàn thành, nghe đâu Ông sẽ ngưng viết và chuyển sang làm phó nhòm, không khác Cụ NGUYỄN KHUYẾN đã làm bài thơ Mẹ mốc để gởi cái tôi của mình thật tuyệt vời đáng ngưỡng mộ nêu trên.

Trân trọng giới thiệu tác phẩm TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG AN LẠC của Tiểu Đệ đến quý bà con đổng hương bốn phương.

Trang nhà vietnamexodus HK

 

Trong thời gian vừa qua, Học Giả Cư Sĩ Nguyễn Phú Thứ đã gởi các bài viết rất đắc dụng và hữu ích với bút hiệu Hàn LâmTiểu Đệ được đăng, đặc biệt bài Phong Tục Tết và các hình ảnh Quê hương đã được bổn báo chúng tôi đăng vừa qua, xin trích dẫn đơn cử sau đây :

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1280:nm-mi-ban-v-t-vi&catid=17:bien-kho&Itemid=36

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=663%3Agii-thiu-tacgi-han-lam-nguyn-phu-th&catid=16%3Atac-ga&Itemid=36

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:nnan-dp-tt-nguyen-ang-nham-thin-2012&catid=17:bien-kho&Itemid=36

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1211:nm-thin-k-chuyn&catid=17:bien-kho&Itemid=36

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1241:phong-tc-tt&catid=17:bien-kho&Itemid=36

http://ucchau.ndclnh.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:ba-cay-hu-dng-cho-mi-nha&catid=17:bien-kho&Itemid=36

Nhân đây, xin mời xem bài mới :

Diễn Tiến Bầu Cử Tổng Thống Pháp 1912 và Ông François Hollande đắc cử Tổng Thống 52%

Tiểu Đệ

Căn cứ theo đìều kiện ra ứng cử Tổng Thống Pháp xin đơn cử như sau : Quốc Tịch Pháp, tối thiểu 23 tuổi, không bị mang tiền án và phải có sự giới thiệu từ 500 chữ ký của những vị đại diện dân cử trong tổng số 36.664 thị trưởng, 577 dân biểu, 321 thượng nghị sĩ, 1.880 nghị viên hội đồng vùng và 3.978 nghị viên hội đồng tỉnh. Sau khi được Hội Đồng Lập Hiến  (Conseil Constitutionnel) chấp nhận đơn đủ diều kiện, thì được chánh phủ tài trợ tiền để vận đồng bầu cử…Vì vậy, nước Pháp bầu cử Tổng Thống lần này có 10 ứng cử viên.

Kết quả  bầu cử Tổng Thống vòng 1 vào ngày chủ nhựt 22-4-212 trong khi chờ đợi sự phán quyết của Hội Đồng Lập Hiến ngày 25.04.2012 như sau :

François Hollande Nicolas Sarkozy Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon François Bayrou
28,63 % 27,08 % 18,01 % 11,13 % 9,11 %
Eva Joly Nicolas Dupont-aignan Philippe Poutou Nathalie Arthaud Jacques Cheminade
2,28 % 1,8 % 1,15 % 0,57 % 0,25 %

 

Như vậy, chúng ta thấy Ông François Hollande ứng cử viên đảng Xã Hội (PS: parti socialiste) dẫn đầu với 28,63% Ông Nicolas Sarkozy ứng cử viên Tổng Thống đương nhiệm đảng cầm quyền UMP (Union pour Un Mouvement Populaire) với 27,08%.
Do vậy, cuộc bầu cử vòng 2 vào chủ nhựt ngày 6-5-2012 với 2 đối thủ là : Ông François Hollande và Ông Nicolas Sarkozy, người đắc cử Tổng Thống có nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2017).

Để tìm hiểu các ứng cử TT có phiếu bầu đáng lưu ý như sau :

1- Ông François Hollande, sanh 12 tháng 08 năm 1954 tại Rouen (Pháp) 28,63%

2- Ông Nicolas Sarkozy, sanh 28 tháng 01 năm 1955 tại Paris (Pháp) 27,08%.

3- Bà Marine Le Pen, sanh 05 tháng 08 năm 1968 tại Neuilly sur Seine (Pháp), đảng cực hữu (Mặt Trận Quốc Gia) Front national  (FN) 18,01 %

4- Ông Jean-Luc Mélenchon, sanh 19 tháng 08 năm 1951 tại Tanger (Maroc), đảng thiên tả Parti de gauche (PG) 11,13 %       5- Ông François Bayrou, sanh 25 tháng 05 năm 1951 tại Bordès, đảng trung hữu Mouvement Démocrate (Modem) 9,11 %

Sau khi, hai ứng cử viên Nicolas SarkozyFrançois Hollande đã tranh luận suốt ba tiếng đồng hồ trong đêm thứ ba 2-5-2012. Hơn 20 triệu khán giả đã theo dõi nhất cử nhất động của hai đấu thủ trong trận đấu được xem là «cao điểm» của cuộc đua vào điện Elysée. Rất khó mà kết luận ai hơn ai. Nhưng rõ ràng là tổng thống mãn nhiệm đã «không khuynh đảo» được đối phương như ông hy vọng. Quyền quyết định giờ đây nằm trong tay cử tri Pháp qua lá phiếu vào ngày chủ nhật 06/05/2012 tới đây.

Riêng Bà Marine Le Pen không bỏ phiếu cho bên nào, nghĩa là có ý định làm trung gian, bởi vì, Bà còn nhớ thân phụ của Bà là Ông Jean Marie Le Pen 73 tuổi, năm 2002 (16,86%), được về hạng thứ hai vào vòng nhì, đánh bại ứng cử viên Lionel Jospin 64 tuổi (đảng xã hội = PS) về hạng thứ ba 16.18%. Cuối cùng tất cả các đảng cánh tả cũng như cánh hữu hiệp lực dồn phiếu vỏng 2 cho Ông Jacques CHIRAC 69 tuổi  đắc cử vẽ vang với 25.537.956 phiếu bầu được 81,96% và Ông Jean-Marie LE-PEN, thảm bại chỉ có 5.525.032 phiếu bầu được 18,04%. Ông Jean-Luc Mélenchon, đảng thiên tả Parti de gauche (PG) được 11,13% đương nhiên sẽ dồn phiếu cho Ông François Hollande. Trong khi đó, Ông François Bayrou thuộc đảng trung hữu lại quay ngược lại dồn phiếu cho Ông François Hollande, làm tôi nhớ lại cuộc bầu cử Tổng Thống Pháp năm 1981 ở vòng 2, Ông Jacques CHIRAC không dồn phiếu cho Ông Valéry Giscard d’Estaing đảng l’Union pour la Démocratie Française (UDF) thuộc cánh hữu như Ông Jacques CHIRAC, để rồi Ông Valéry Giscard d’Estaing, làm Tổng Thống từ 27-05-1974 đến 21-5-1981, phải thất cử và khiến Ông François Mitterrand đắc cử 2 nhiệm kỳ liên tiếp 14 năm (1981-1995).

Xuyên qua phân tích trên, thấy được bầu cử vòng 2  này,  ứng cử viên Ông François Hollande có phần lợi thế hơn, bởi Ông có chương trình thay đổi chánh sách rất ngoạn mục nhiều phương diện để cho đời sống người dân được khá hơn, nhưng không biết các lời hứa đó của Ông có được thi hành kham nổi và hoàn hão không? hảy chờ xem ?

Ngoài ra, bản tánh người Pháp rất thích thay đổi và muốn hưởng thụ, bằng chứng tất cả Tổng Thống Pháp dù cánh hữu hay cánh tà đều bị chống đối biểu tình xuống đời đòi hỏi.

Riêng Ông Nicolas Sarkozy Tổng Thống đương nhiệm, ứng cử viên bầu cử vòng 2 là người có nhiều kinh nghiệm đã từng tham gia các bộ trưởng trong lãnh vực khác nhau cho đến làm Tổng Thống, nhưng xem «Ông Nicolas Sarkozy bất phùng thời làm Tổng Thống 5 năm qua», bởi thời gian này bị khủng hoảng kinh tế toàn cầu, làm cho nước Pháp không tránh khỏi đời sống khó khăn. Nếu trường hợp Bà Ségolène Royal làm Tổng Thống, thì đời sống người dân càng tồi tệ hơn nhiều.

Do vậy, trong vòng 2 bầu cử này, số cử tri bầu cử trầm lặng đã phân tách 2 ứng cử viên để chọn người lãnh đạo nước Pháp đều có ý dồn phiếu cho Ông  Nicolas Sarkozy, chớ không phải chọn cho phe cánh nào? hảy chờ xem kết quả bầu cử để thẩm định tương lai nước Pháp tốt đẹp hay không ?

Và kết quả bầu cử như sau :

1 – Ông François Hollande đảng PS đắc cử Tổng Thống 52%

2 – Ông Nicolas Sarkozy đảng UMP thất cử 48%.

Được biết Ông François Hollande tân Tổng Thống Pháp, sanh ngày 12 tháng 08 năm 1954 tại Rouen (Pháp) nhầm ngày thứ năm 14 tháng 7 âm lịch năm Giáp Ngọ thuộc mạng  Sa Trung Kim (Vàng trong Cát), có can là Giáp thuộc Mộc, có ChiHỏa. Theo luật sinh khắc của ngũ hành, thì “mạng Mộc sanh mạng Hỏa “, cho nên người có tuổi Giáp Ngọ có đời sống và  tương lai sự  nghiệp tốt đẹp. Người có tuổi Giáp Ngọ mạng Kim gặp năm Nhâm Thìn 2012 thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạng Kim sanh mạng Thủy “. Và năm này là năm có CanNhâm, thuộc mạng Thủy và những người có tuổi CanGiáp Ất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận  hạp  hay khắc kỵ của ngũ hành, thì “mạngThủy sanh mạng Mộc “. Bởi vì, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Mộc được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ý, bằng chứng Ông François Hollande vừa đắc cử Tổng Thống Pháp nhiệm kỳ 5 năm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s