Vô Biên – đ-thư (e-mail) và đạo Thiền

Sư-phụ tôi, Thích Đạo Sơn, là một kẻ xuất-gia, nhưng ông không sống ở chùa mà ở một trường đại- học và làm giáo-sư toán ở đó Chỗ ông ở cách chỗ tôi chừng 1500 cây số . Thỉnh thoảng tôi dùng đ-thư để hỏl thăm ông và hỏi ông về đạo .

Những lời lẽ đ-thư đi theo đường điện-tử nên tôi có cảm-tuởng rằng đ-thư đi thẳng, đi lập tức từ máy cuả sư-phụ tới máy tôi hoặc từ máy tôi tới máy sư-phụ . Và như thế, tôi cảm thấy gần-gũi sư-phụ, hầu như ở cùng xóm, cùng làng hay cùng quận, cùng phố .
Thư- từ do bưu-chính chuyển không cho tôi cái cảm- giác gần-gũi ấy, vì tôi hình-dung ra được sự thư- từ phải nhờ hàng không, vận-tải mà vượt qua trùng-dương, sông núi, phải lặn- lội một thời gian rồi mới tới, nên khi nhận được thư- từ, tôi càng cảm thấy thấm-thiá sự xa cách sư-phụ .

Đạo Thiền thường nói rằng các sư-phụ truyền đạo bằng cách « dĩ tâm truyền tâm », không cần sự môi-giới của lời nói hay chữ viết . Một môn-đệ hỏi : « Nguyên-lý của đạo là gì ? » .
Sư-phụ không nói gì, chỉ ruỗi một ngón tay trỏ thì lập tức môn-đệ ngộ- đạo .Cách truyền đạo như vậy quả là còn kỳ-diệu hơn cách truyền tin của đ-thư nhiều .

Một lần tôi hỏi sư-phụ : ««Dĩ tâm truyền tâm » là thế nào ? » .
Sư-phụ trả lời : « Nói truyền tâm ư ? Ai truyền ? Truyền cái gì ? Ai nhận truyền ? » . Những câu trả lời của sư-phụ thường làm tôi ngạc-nhiên vì tôi không thể đoán trước được . Tôi không hiểu tại sao, tôi tin rằng sư-phụ là đã đạt-đạo tuy ông không hề trực-tiếp tuyên-bố, hay gián-tiếp ngụ ý điều đó .

Một lần, ông gửi cho tôi một đ-thư bảo rằng : « Từ nay ta cho môn-đệ pháp-danh là Thích Vô Sự » .Tôi vội trả lời : « Môn-đệ luôn luôn lo-lắng học đạo, tìm đạo, luôn luôn phiền-muộn vì vẫn chưa đạt được kết-quả gì ; nay sư-phụ cho pháp-danh là « Vô Sự » thì há chẳng mỉa-mai lắm sao ? » . Ông trả, lời : « Ta cho môn-đệ pháp-danh là « Vô Sự » để môn đệ nhớ rằng : « Càng học đạo, càng tìm Đạo thì càng không hiểu Đạo, càng không thấy Đạo » » .

Ông bảo vậy, tôi càng hoang-mang nên vội gửi một đ-thư qua : « Sư-phụ bảo « Càng học đạo, càng tìm Đạo thì càng không hiểu Đạo, càng không thấy Đạo vậy môn-đệ xin hỏi :
1 – Bao nhiêu bài, bao nhiêu kinh sách về Đạo đã được viết ra để làm chi ?
2 – Phải chăng nếu môn-đệ không học Đạo, không tìm Đạo, cứ « an phận, thủ thường » thì tất nhiên sẽ đạt-đạo ? » . Vài ngày sau tôi nhận được một đ-thư của sư-phụ, ông bảo : « Ta đã ghi một tài liệu khuôn-khổ « mp3 » để gửi theo đây . Nếu môn-đệ dùng «Windows Media Player » mà mở ra thì có thể nghe ta trả lời hai câu hỏi của môn-đệ . » .

Tôi làm như sư-phụ chỉ và nghe được tiếng nói sang-sảng của ông :

« Câu hỏi thứ nhất thì chỉ các vị đã viết bài, viết kinh, sách về Đạo mới trả lời môn-đệ được . Từ trước đến nay, ta chỉ viết bài, viết sách về Toán mà thôi . Tuy vậy môn-đệ nên biết rằng ngày xưa, có kẻ hỏi một Thiền-sư : « Kinh, sách được viết ra để làm gì ? », ông trả lời : « (Để) chỉ nhi đề (Để làm cho con nít ngừng khóc . » .

Câu hỏi thứ hai của môn-đệ hầu chứng-tỏ rằng môn-đệ vẫn chưa « an phận, thủ thường » vì môn-đệ vẫn còn muốn đạt-đạo . Có lẽ vì môn-đệ nghĩ rằng khi đạt-đạo thì đạt tới những hiểu biết cao-siêu, những quyền-pháp kỳ-diệu, hoặc đạt tới một trạng-thái phiêu-diêu, cực-lạc v…v…Môn -đệ chớ tin những chuyện hão-huyền ấy . Ta tặng môn-đệ bài dưới đây :

Thiền- Toán căn-bản .

1 – Định-nghiã . Vô sự là không muốn gì, không e gì, không tìm gì, không lánh gì v…v…
2 – Định Lý . Vô sự là Tự-nhiên . Tự-nhiên là Đạt Đạo .

Định-lý Thiền-Toán trên đây không thể chứng-mih được bằng duy-tư, lý-luận và không thể nhờ ai chứng-minh hộ được . Mỗi người phải tự chứng- minh lấy bằng cách thực hiện định-lý trong đời sống hàng ngày . Vậy môn-đệ hãy bắt đầu ngay khi nghe xong lời ta . HA, HA, HA, HA . » .

Tiếng cả cười của sư-phụ làm tôi cũng bật cười theo HA, HA, HA, HA .

Vô Biên . .

Lời chú – Trên đây, tôi đã dịch : « e(lectronic)-mail » bởi « đ(iện-tử)-thư » .

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s