Mua đèn LuminAID: vừa tiện (và) lợi lại vừa làm việc nghĩa

Ánh đèn đem lại cho ta cảm giác được an toàn và cảm giác như được bảo vệ trước những nguy hiểm vô hình. Thế mà theo bản báo cáo về Năng lượng Thế giới năm 2011 của Cơ quan Năng Lượng quốc tế IEA (International Energy Agency), có khoảng 1.3 tỷ người -gần 1/5 dân số thế giới- không có điện, vì sống tại những vùng xa xôi hẻo lánh không có ánh đèn điện của thế giới văn minh. Nghĩa là phải sống trong bóng tối mỗi khi mặt trời lặn, và phải chi ra 30% lương thu nhập vốn dĩ đã quá thấp để mua đèn cầy hoặc dầu để thắp những loại đèn độc hại cho sức khoẻ Tiếp tục đọc

Phó Tế Nguyễn Mạnh San – THÂN NÀY VÍ XẺ LÀM BA

Hiện nay trên thế giới còn xót lại rất ít một số quốc gia vẫn duy trì chế độ đa thê, mà những quốc gia này hầu hết là những quốc gia bé nhỏ, có một nền văn minh lạc hậu hoặc chậm tiến, vì nghèo đói hoặc vì một tín ngưỡng tôn giáo. Trong số những quốc gia được coi là một quốc gia văn minh vào bậc nhất trên thế giới, như Hoa Kỳ chẳng hạn, tuyệt đối ngăn cấm chế độ đa thê, bằng những điều luật nghiêm khắc đối với những ai vi phạm luật này. Tiếp tục đọc

GS Tôn Thất Trình – Lạm bàn phát triễn tỉnh Bắc Ninh (Phần II)

Khái niệm một quốc gia công nghệ

Năm 1996, Việt Nam đã tự cho là đang ở giai đọan” cất cánh phát triễn kinh tế” khi Tổng Giá trị Sản phẩm Nội địa-Gross Domestic Products( GDP) đạt khỏang trên 200 đô la Mỹ ( USD ) mỗi người ( vào năm 1990 ), tuy rằng đến năm 2000 dự kiến cũng chỉ dưới 600 USD, theo cách xếp hạng của Ngân hàng Thế giới vẫn thuộc nhóm các nước có thu nhập thấp kém. Tiếp tục đọc

Ngô Viết Trọng – Dốc Đời Thăm Thẳm

Tôi theo chị tôi đến thăm lão Đính vào một buổi chiều. Đến thăm nhưng cũng có nghĩa như đến ra mắt một người “có danh” ở địa phương, vì tôi là người lạ mới đến xứ này. Trong hai ngày đầu ở nhà chị tôi, tôi đã nghe nhiều người nói chuyện về lão. Qua lời họ, tôi hình dung lão là một người khí khái nhưng cũng gàn gàn. Lão rất ghét và sẵn sàng chửi tạt thẳng mặt những kẻ tà nịnh. Lão luôn bênh vực kẻ yếu và không hề biết nể nang ai. Các viên chức có thế lực ở thôn xã đều phải né tránh lão. Tiếp tục đọc